Undersøgelseskommissionen for lærernes arbejdstid er på plads

Den samlede undersøgelseskommissionen, der skal kulegrave lærernes arbejdstid, er nu klar. Kommissionen består udover formanden af en højesteretsdommer, en skolechef, en professor, en forskningschef og en lærer.
Per B

Danmarks Lærerforening og KL er nået til enighed om, hvem der skal komme med anbefalinger til nye arbejdstidsregler til lærerne. Kommissionsformand Per B. Christensen udtrykker til folkeskolen.dk stor tilfredshed med, at så stærke profiler nu skal arbejde for at løse denne spændende og vanskelige opgave for folkeskolen:

- Jeg er sikker på, at det alle er folk, der vil gå ind med deres faglige kompetence enten fra praksis eller fra forskningsverdenen. Og jeg er også sikker på, at det er folk, som er gode til at samarbejde mod et mål, siger Per B. Christensen.

I sammensætningen af kommissionen er der også fundet plads til lærer, Gitte Grabov fra Bagsværd Skole. Gitte Grabov har før rådgivet og bistået med anbefalinger til Undervisningsministeriets vejledningsmateriale efter reduceringen af antallet af bindende mål. Af kommissionsformanden beskrives hun som en dygtig lærer, der kan bidrage med den hverdag, hun ser i skolen. 

- Hun kan bidrage med, hvad der skal til for at have fundamentet for at skabe god undervisning og kvalitet i undervisningen, siger kommissionsformanden til folkeskolen.dk.

Blandt de fem medlemmer er også professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet og VIVE, der i mange år har forsket i ledelse og undervist i motivation, ledelse og styring i både offentlige og private organisationer. I et interview med folkeskolen.dk har hun for nylig kaldt kommissionens arbejde for »stilhed før stormen«:

- I den forstand at det efter kommissionens arbejde kan gå begge veje. Lykkes det for kommissionen at lande noget, begge parter kan se sig selv i, kan vi begynde at få opbygget motivationen og opfattelsen af den understøttende styring igen. Lykkes det ikke, vil mange lærere få en ekstra skuffelse, fordi forløbet har trukket så langt ud, lød det fra Lotte Bøgh Andersen, der også har siddet med i regeringens Ledelseskommission.

Med valget af Lotte Bøgh Andersen har KL og Danmarks Lærerforening tilsyneladende accepteret, at Ledelseskommissionens netop offentliggjorte anbefalinger om bl.a. skoleledelse også kommer til at være en del af denne kommission. I Ledelseskomssionens anbefalinger skal topledelsen på den ene side i højere grad have fingrene nede i den daglige drift af de offentlige institutioner og på den anden side skal have et større ledelsesrum både i forhold til politikere og ansatte. Og netop den problemstilling spillede en helt afgørende rolle for kommunerne, da de i 2013 valgte at tage opgøret med lærernes arbejdstid.

Den resterende del af kommission består af højesteretsdommer Lars Hjortnæs, Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen og Forskningschef Andreas Rasch-Christensen. Ifølge kommissionsformanden har profilerne opbakning fra både Kommunernes Landsforening og Lærerforeningen.

 - Det er en proces, hvor vi har drøftet, hvad det er for nogle kompetencer, der er brug for. Og så er vi nået frem til, at det her er et godt bud. Det er både stærke enkeltprofiler, men samlet er de også et godt bud på en kommission, som kan agere funktionelt og agilt, siger Per B. Christensen til folkeskolen.dk 

Læs mere på https://www.folkeskolen.dk/638621/her-er-medlemmerne-af-laerernes-arbejdstidskommission eller https://skoleliv.dk/nyheder/art6603629/Her-er-de-6-personer-der-skal-granske-lærernes-arbejdstid

Emner

Målgruppe