Fire ud af fem folkeskoler mangler penge

Folkeskolen bliver presset hårdere og hårdere økonomisk. Kun hver femte skolebestyrelsesformand mener, at der er tilstrækkeligt med penge på budgettet på deres skole i dette skoleår, viser ny undersøgelse.
Colourbox6304604 (1)

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt skolebestyrelsesformænd og –næstformænd på folkeskoler, viser, at kun omkring hver femte mener, at der er tilstrækkeligt med penge på budgettet i dette skoleår i forhold til de opgaver, som skolen er pålagt. Det er en forværring i forhold til de foregående år.

Tabel 1:Tabel 1

Skole og Forældres formand er bekymret over udviklingen.

- Undersøgelsen viser, at økonomien på folkeskolerne bliver mere og mere presset. En af de vigtigste opgaver for de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver at sørge for en bedre økonomi til folkeskolerne, både ved forårets økonomiforhandlinger med staten og ved efterårets forhandlinger om de kommunale budgetter, udtaler Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, på foreningens hjemmeside.

Undersøgelsen peger på, at der især er brug for flere penge til børn med særlige behov, altså inklusion, men også skolens fysiske rammer, forberedelsestid og lavere klassekvotienter bliver stadigt vigtigere at bruge penge på ifølge skolebestyrelsesformændene. Dette er et billede som genkendes hos Århus Lærerforening:

- Økonomien i folkeskolen i Aarhus Kommune hænger ikke sammen med de ønsker, der er til kvaliteten i undervisningen. Der er simpelthen for få ressourcer, og det kan udgøre en risiko for, at den lokale folkeskole ikke bliver det naturlige førstevalg for forældrene, siger formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstenggard.

Figur 1:

Tabel 2

Ifølge Skole og Forældre får mange skoler ikke den fulde finansiering af udgiften til specialskole- og specialklasseelever og inklusion. De fysiske rammer er udfordret af høje klassekvotienter og underviserne er presset på tid. Der er helt enkelt brug for flere penge til folkeskolen, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

- I Aarhus Kommune bliver skolerne tvunget til at finde besparelser på blandt andet skolens undervisning og fysiske rammer på grund af et øget forbrug på specialområdet, forklarer Jesper Skorstengaard.

Politikernes ansvar

- Folkeskolen skal være et attraktivt tilbud til Danmarks børn og deres forældre. Det er politikernes opgave at lave nogle stabile rammer, så det er muligt. Den opgave løser politikerne dårligt mange steder i dag, udtaler Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand opfordrer skolebestyrelsesmedlemmerne til at gå i dialog med de lokale skolepolitikere.

- De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen har et særligt ansvar for at fortælle de lokale skolepolitikere, hvordan folkeskolerne i kommunen har det. Det er nu I skal leve op til det ansvar, siger Skole og Forældres formand.

Emner

Målgruppe