Rundspørge: Lærerne hælder til et »ja« til forlig om overenskomst

I en undersøgelse foretaget af Politiken, vurderer 79 procent af de adspurgte kredsformænd, at pilen peger i retning af et ja fra lærerne til det indgåede overenskomstforlig.
33579991 10156833431552323 7250918442289594368 N

En rundringning foretaget af Politiken blandt 68 kredsformænd ud af 75 mulige viser, at der tegner sig et ja til det forlig, som Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) indgik ved overenskomstforhandlingerne. Et ja betyder dog langt fra, at medlemmerne er tilfredse, fortæller Thomas Agerskov, formand for Gladsaxe Lærerforening, til Politiken:  

- Jeg vil markere og sige, at det ikke var det, vi gik efter. Medlemmerne står i en håbløs situation.

Mange kredsformænd lægger ikke skjul på frustrationen over, at forårets forhandlinger ikke gav en ny arbejdstidsaftale. Overordnet jubles der ikke, men for de fleste kredsformænds vedkommende ses der heller ingen perspektiver i endnu en konflikt.

I Politikens rundringning svarer 78 procent af kredsformændene, at de anbefaler deres medlemmer at stemme ja til forliget. Lidt over hver femte anbefaler hverken ja eller nej til OK-aftalen - i respekt for de medlemmer, der stemmer imod. En enkelt lærerformand stemmer slet ikke.

Udbrede kendskabet til OK18

For at få flest mulige lærere til tage stilling til forligsaftalen arbejdes der i disse uger i Århus Lærerforening på højtryk for at udbrede kendskabet til OK-forliget.

- I den seneste tid har vi besøgt blandt andre Langagerskolen, Højvangskolen og Vestergårdskolen for at give medlemmerne et bedre grundlag at træffe deres beslutning ud fra. Min opfordring er, at selvom man synes det er svært, og man er frustreret over resultatet, så skal man gøre op med sig selv, hvad man ønsker - et ja eller et nej, siger Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening.

KL og LC blev i slutningen af sidste måned enige om et kompromis, hvor parterne forpligter sig til et forhandlingsforløb frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 suppleret af en kommission, hvis formål er at komme med bud på, hvordan den årelange strid om lærernes arbejdstid løses.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ser resultatet af Politikens rundringning som et tegn på, at lærerne godt kan se det fornuftige i forliget.

- Jeg tolker det som en rigtig god opbakning til den aftale, vi har indgået, selv om jeg har stor forståelse for den umiddelbare skuffelse over, at vi ikke fik en ny aftale, siger han.

Urafstemningen blandt lærerne finder sted i perioden 25. maj til 3. juni. Først derefter, og såfremt det bliver et ja, begynder det planlagte kommissionsarbejde ledet af den tidligere forvaltningschef i Næstved Kommune Per B. Christensen. Informationen om resultatet af urafstemningen forventes offentliggjort den 4. juni om eftermiddagen. Hvis der er flertal for et nej til forliget, så vil en eventuel strejke/lockout træde i kraft på femtedagen - altså den 9. juni.