Skal det være et ja eller nej?

Er der perspektiver i en undersøgelseskommission? Eller er det blot endnu en syltekrukke for lærernes arbejdstid? Styrelsesmedlemmerne i Århus Lærerforening tager stilling.
Metteh Notesbog Styrelsesmoede

Skuffelse, frustration og et forsigtigt håb til overenskomstforliget er nogle af de følelser, som er på spil hos Århus Lærerforenings styrelsesmedlemmer. Lærerne har ikke fået en ny arbejdstidsaftale i overenskomstforhandlingerne. I stedet har forhandlerne besluttet at nedsætte en kommission, der skal vurdere, om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen. Til torsdagens styrelsesmøde tilkendegav styrelsesmedlemmerne deres forskellige standpunkter: Stemmer de ja eller nej til det overenskomstforlig, som Danmark Lærerforening har indgået?

- Da resultatet kom frem, var jeg i tvivl. Mærkesagen var ud med lov 409 og ind med en arbejdstidsaftale. Men ret hurtigt gik det op for mig, at det ikke vil føre til noget at stemme nej. I min optik er det klogeste at stemme ja, lyder det fra Jesper Hejndorf til mødet.

Rundt om det store bord nikkes tilkendegivende til det sagte. Faktisk deler 10 ud af de 12 styrelsesmedlemmer Jesper Hejndorfs holdning, mens der er én klar nej-siger og én tvivler. Selvom de fleste i Århus Lærerforenings styrelse stemmer ja, så er overenskomstresultatet og nedsættelsen af en kommission langt fra det, de havde ønsket. Derfor er følelserne og graden af vrede blandet blandt styrelsesmedlemmerne, selvom mange stemmer ja. Der er stor forskel på deres tiltro til, at en kommission vil kunne løse striden om lærernes arbejdstid.

- Jeg stemmer ja, selvom det ikke var muligt at lande en aftale om arbejdstiden. Og samtidigt tror jeg ikke, vi får noget ud af konflikt. Forhandlingerne landede på en uvildig kommission, og der startes periodeforhandlinger baseret på de anbefalinger, som kommissionen kommer med, når deres arbejde er færdigt i 2019. Så jeg ser forhåbninger om, at vi kan lande noget inden OK21. Når Kommunernes Landsforening accepterer at gå den her vej, så bliver det svært for dem at løbe fra deres løfter, siger Rikke Gierahn.

For Rikke Gierahn er resultaterne i forhold til reallønudvikling, spisepause og barselsregler heller ikke uden betydning. Det er dog langt fra alle ja-sigerne rundt om bordet, der er ligeså håbefulde angående kommissionsarbejdet som hende.

- Lige da nyheden kom, var det følelserne, der talte. Jeg var vildt skuffet og ville stemme nej. Men da jeg faldt ned og tænkte scenerierne igennem, så ender jeg nok med at stemme ja med en stor klang af øv. Jeg kan ikke se nogen muligheder i et nej, og der ligger trods alt en flig af noget, der kunne være godt i kommissionsarbejdet, forklarer styrelsesmedlem Andreas Skovse.

Rundt om bordet og fra den samlede styrelse i Århus Lærerforening understreges det, at uanset udfaldet af afstemningen om overenskomstforliget, så skal vi stå sammen. Medlemmerne af Danmarks Lærerforening skal stemme om overenskomstforliget inden 3. juni. Flere medlemmer har ytret ønske om at stemme blank, fordi de ikke synes, resultatet er godt nok, men alligevel ikke ønsker at gå i konflikt på det. Dette er dog rent vedtægtsmæssigt kun muligt at stemme ja eller nej.

Vi skal stadig holde sammen

Efter at have hørt tilkendegivelser bordet rundt er det Flemming Pedersen, der som det sidste styrelsesmedlem skal tilkendegive sit standpunkt. Et standpunkt der for de fleste i styrelsen er kendt - nemlig et rungende nej til aftalen.

- Det her handler om arbejdstid, og det vægter højt for mig. Jeg kan ikke anbefale et aftale-kompromis, som handler om at undgå konflikt. Det er i min optik derfor kommissionen i 12. time kom på banen. Jeg kan ikke have det her på min samvittighed, at vi om 3 år kan stå i nøjagtig samme situation, hvor Ziegler og Bondo ikke kommer nogen vegne, siger Flemming Pedersen.

Flemming Pedersen er klar over sin enegang men håber, at det er muligt at samle foreningen efterfølgende. Han understreger vigtigheden af at anerkende hinandens holdninger.

- Jeg har set vrede lærere skrive på de sociale medier, at de melder sig ud af DLF. Jeg er ikke vred, for det er vigtigt, at vi holder sammen på Danmarks Lærerforening. I stedet for at melde sig ud bør folk deltage i debatten i kredsene og på kongressen. Lad os komme videre sammen uanset om det bliver ja eller nej, siger han.

Flere i styrelsen er enige i Flemming Pedersens betragtninger, selvom de selv anbefaler et ja. De tror ikke en konflikt vil føre til noget, der er bedre, og derfor har de svært ved at sende deres kollegaer ud i gule veste til udsigtsløse demonstrationer. Formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, anerkender, at arbejdstiden betyder meget men mener også, at overenskomstforliget skal ses i sit fulde omfang. Blandt andet at kravet om at sikre reallønnen og den betalte spisepause blev opfyldt, og at Bjarne Corydons forhadte privatlønsværn blev fjernet.

- Jeg synes, at det samlede forlig er godt. Og kommissionen kan blive den nye objektive start, som folkeskolen har brug for. Men det er afgørende, at der tages hul på kommissionens anbefalinger før overenskomstforhandlingerne i 2021.

Jesper Skorstengaard ser en stor udfordring i skellet mellem, hvad medlemmerne tænker og tror, og hvad foreningen kan opnå. Som forening og lærere har vi brug for at vide, hvad der er realistisk for os med den økonomiske ramme, vi står overfor.

- Vi har ikke formået at forventningsafstemme med medlemmerne. Der er noget, vi skal have snakket om, men den snak får man ikke ved at sige nej, mener Jesper Skorstengaard.

Hans opfordring er, at selvom man synes det er svært, og man er frustreret over resultatet, så skal man gøre op med sig selv, hvad man ønsker - et ja eller et nej. 

Lærerne stemmer mellem 25. maj og 3. juni. Resultatet foreligger 6. juni. Hvis der er flertal for et nej til forliget, så vil en eventuel strejke/lockout træde i kraft på femtedagen - altså den 11. juni.