Ekspert forhindret i at lukke rotte-invaderet skole

Rotte
Børn og Unge i Aarhus Kommune brød sig ikke om rotteeksperts udmelding om, at skolen burde lukkes, skriver Århus Stiftstidende.

Århus Stiftstidende har fået aktindsigt, der peger i retning af, at magistraten for Børn og Unge, der administrerer skolerne i Aarhus Kommune, ikke ønsker at lukke skoler på trods af anbefalinger om behov for rottebekæmpelse.

Det begyndte med kradselyde i kælderen på Rosenvangskolen i Viby. Siden har skolen haft besøg af en rottefænger fra skadedyrsfirmaet Rentokil, der allerede i marts måned anbefalede Børn og Unge at lukke skolen på grund af antallet af rotter. Et råd der ikke blev fulgt af Børn og Unge.

-Vores bekæmper har besøgt ovennævnte skole i dag torsdag 8/3, hvor de har konstateret levende rotter i kælder - deres vurdering er, at der er mange rotter. Der er alene i dag fanget fire rotter i kælderen og vores bekæmper kom til at træde på en rotte i samme kælder, står der i en mail til Børn og Unge fra Rotteafdelingen i Aarhus Kommune, som Århus Stiftstidende har fået indsigt i.

Samme historie gentager sig på flere skoler i Aarhus Kommune, herunder Mårslet Skole, der siden april i år har døjet med rotter. Rotteafdelingen beskylder i en mail direkte Børn og Unge for at modarbejde bekæmpelsen af rotter.

- Rentokil har besøgt skolen mandag den 22. oktober, hvor de kunne konstatere, at de smækfælder, der var blevet opsat i weekenden, er blevet fjernet, uden at det var aftalt. Tilsvarende er det udlagte sporsand blevet fjernet, skriver funktionslederen i Rotteafdelingen, Lene Nørskov Skjødt.

Århus Lærerforening er bekymret over måden Børn og Unge har tacklet henvendelserne om rottebekæmpelse på skolerne på. 

- Smitterisikoen ved rotter på skoler er stor, og derfor skal anbefalinger om rottebekæmpelse tages meget alvorligt. Det er bekymrende, hvis Børn og Unge ikke har grebet fat i problemerne og fulgt anbefalingerne for længe siden. Det er uacceptabelt, hvis ikke elever og medarbejders helbred og arbejdsmiljø vægtes højest i en sådan situation, siger Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening.

Mårslet Skole og Rosenvangskolen er ikke enestående eksempler på, at anbefalinger om skolelukning grundet rotter ikke er blevet fulgt. I mail fastslår Birgitte Amstrup, der er tværgående projektleder i Børn og Unge, at de som kommune har ansvaret og i sidste ende træffer beslutningen om en skolelukning.

Papirerne som Århus Stiftstidende er i besiddelse af viser i øvrigt, at mailen ikke er det eneste eksempel på dårligt samarbejde mellem Børn og Unge og kommunens rotteafdeling.

- Det ville være hensigtsmæssigt, hvis vi kunne samarbejde om bekæmpelsen og ikke som nu, hvor vi føler, at I modarbejder vores arbejde og samtidig ikke følger de anbefalinger, der bliver sagt på stedet, skriver funktionslederen i Rotteafdelingen.

Århus Stiftstidende har rettet henvendelse til Børn og Unge om, hvor alvorligt man tager rottebekæmpelsen på skolerne, men det var torsdag ikke muligt for avisen at få en kommentar. Afdelingen forventer at udtale sig på fredag.

 

Emner

Målgruppe