Husk APV’en!

APV - mand der klør sig i hovedet - tegning
Århus Lærerforening og arbejdsmiljørepræsentanterne på arbejdspladserne lægger stor vægt på, at arbejdspladsvurderingen, APV, bruges aktivt, når det gælder om at forebygge dårligt arbejdsmiljø - både det fysiske og det psykiske.

En APV er et redskab til at arbejde med arbejdspladsernes arbejdsmiljø, så arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere og ansatte kommer rundt om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kan være. På Rundhøjskolen bruges APV’en aktivt som en temperaturmåling på arbejdsmiljøet.

- Vi bruger APV’en i vores arbejdsmiljøgruppe og i MED-udvalget til at se på arbejdsmiljøet, og om der er nogle områder, som vi skal være særligt opmærksomme på. Er der er noget, der er iøjnefaldende og ikke stemmer overens med det, vi går og tror, så laves der indsatser for at forbedre det, siger Trine Rohde, arbejdsmiljørepræsentant og TR-Suppleant på Rundhøjskolen.

Ved de seneste to APV-undersøgelser blev der på Rundhøjskolen nedsat arbejdsgrupper af både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter på de indsatsområder, som skolen gerne ville forbedre arbejdsmiljøet på. Også på Sabro-Korsvejskolen har APV før gjort en afgørende forskel.

- Inden jeg startede på skolen var vores APV meget rød. Men der blev sat ind på flere områder, og efter to år fik vi lov til at lave en ekstraordinær APV, som opfølgning på det. Så den bliver brugt meget praktisk til at forbedre hverdagen hos de ansatte, fortæller arbejdsmiljørepræsentant på Sabro-Korsvejskolen, Lejf Kühl.

På skolen gør Lejf Kühl sammen med tillidsrepræsentanten meget ud af at fortælle de ansatte, at det er vigtigt, at de udfylder APV’en.

- Det er vigtigt for både de ansatte og for ledelsen, at APV’en bliver udfyldt af så mange som muligt. Sammen med vores tillidsrepræsentant bruger vi aktivt APV’en til at lave forbedringer på skolen for alles skyld, forklarer Lejf Kühl.

APV-undersøgelser har vist, at der er stor variation mellem folkeskoler og arbejdspladser i Aarhus. På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er arbejdslivet og arbejdsdagen mere uforudsigelig end på skolerne, og derfor bliver APV’en et særligt vigtigt redskab her.

- Vi samarbejder rigtig meget med hospitalerne i region Midtjylland, og vores skiftende arbejdsdag har som oftest ikke noget med ledelse eller skolekollegaer at gøre. Det er vigtigt, at APV’en bliver udfyldt, da det er vores måde at tilkendegive, hvordan vi har det på vores arbejdsplads, siger arbejdsmiljørepræsentant på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, David Krogh Andersen, og fortsætter:

- APV’en er et vigtigt talerør for os i forhold til at gøre opmærksom på, hvilke udfordringer det er, vi står overfor. Det er måske især vigtigt, når vi er en lidt særlig arbejdsplads, hvor man har nogle helt specielle arbejdsopgaver.

Århus Lærerforening bruger ligesom arbejdspladserne aktivt den viden, som APV giver. Og opfordrer ligesom de tre arbejdsmiljørepræsentanter kraftigt til, at APV’en udfyldes af alle på arbejdspladserne, da APV’en giver mulighed for at gøre en konkret forskel.

Fakta:
APV står for arbejdspladsvurdering og er et centralt værktøj, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Formålet med en APV er, at finde ud af om der er risiko for, at medarbejdere kan blive syge, nedslidte eller komme til skade på arbejdet. En APV omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Målgruppe