Nyt værktøj skal måle elevernes personlige kompetencer

I Aarhus Kommune håber man, at et nyt testværktøj kan være med til at styrke dialogen om elevernes personlige og sociale udvikling. Århus Lærerforening understreger, at det kræver en grundig diskussion af konsekvenserne, før testen for alvor indføres i skolen.
koncentrerede piger opgave test

Hvordan kan man blive bedre til systematisk at tale om elevernes personlige og sociale udvikling? Med udgangspunkt i redskabet Udvikling i Livsfærdigheder (UiL) arbejder Mårslet Skole med at give elever, forældre og lærere et fælles sprog for elevernes personlige kompetencer og udvikling.

UiL er blevet testet på udvalgte aarhusianske skoler, hvor eleverne har svaret på spørgsmål om deres egen opfattelse inden for 19 parametre så som selvkontrol, kreativitet, empati og selvtillid. Svarene er blevet sammenfattet til en UiL-score, som kan danne udgangspunkt for lærernes samtaler med eleven og forældrene om elevens personlige udvikling.

- Vi var nysgerrige på, om vi rykker noget, når vi arbejder med personlige kompetencer som robusthed og vedholdenhed. Kan vi få data, der fortæller om effekten eller mangel på samme? siger Inge Pedersen, skoleleder på Mårslet Skole i et ugebrev fra Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Målingen af elevernes faglige færdigheder har længe været gængs praksis, mens de personlige og sociale kompetencer ofte er et spørgsmål om fornemmelser og observationer. Et konkret værktøj og et sprog til systematisk at arbejde med de personlige kompetencer er ifølge Inge Pedersen savnet. Især efter at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er indført i 8. klasse.

- UPVen kommer dumpende og spiller en væsentlig rolle for den enkeltes fremtid. Vi har brug for at blive endnu bedre til at tale om disse kompetencer med eleverne, om hvilken betydning de har, og udvikle redskaber til, hvordan vi kan understøtte en progression, mener Inge Pedersen. 

I de seneste uger har UiL-redskabet skabt debat, hvor blandt andre professor Lene Tanggarrd, Aalborg Universitet, har udtrykt bekymring for, om redskabet overhovedet kan måle komplekse størrelser som motivation og kreativitet.

- Hvem køber logikken om, at et spørgeskema med 19 kategorier kan give lærerne en viden om elevernes kreativitet, motivation og samarbejdsevne, som de ikke allerede har i kraft af de tusindvis af timer, de med al sandsynlighed har tilbragt sammen med eleverne? skrev Lene Tanggaard i et debatindlæg i Politiken Skoleliv.

For Århus Lærerforening er det vigtigt, at der er dialog med eleverne om andet end faglighed, men foreningen undrer sig over, hvorfor det skal udmøntes i en score.

- Uddannelsesparathedsvurderingen kan i sin nuværende form være et stempel i panden på eleverne, og den bør følges op af systematisk dialog med de unge mennesker. Vi ønsker os ikke test med lav eller høj score men et dialogværktøj, hvor der er tid og rum til at komme rundt om det hele barn. Både ud fra et socialt og dannelsesmæssigt perspektiv, siger Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening, og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi diskuterer konsekvenserne, inden det overhovedet overvejes om testen skal indføres i skolen. En diskussion der naturligvis må involvere elever, forældre, lærere, ledere og politikere. 

Dennis Møller Hansen, kontorchef i Børn og Unge i Aarhus, mener, at det er helt fair at kritisere UiL som konstruktivt bidrag til dialogen om elevens udvikling.

- Det er derfor, at vi har valgt at lave et pilotforsøg, hvor vi vil afprøve, om det giver mening i en pædagogisk-didaktisk virkelighed. Ambitionen er, at elevens stemme og lærerens vurdering skal supplere hinanden i dialogen med forældrene om barnets udvikling, siger han til Politiken Skoleliv.

Dennis Møller Hansen understreger, at UiL-scoren ikke kan stå alene som en vurdering af eleven. I stedet skal den bruges som et oplæg til samtale. 

- Man kan godt at sige, at man ikke kan måle børns personlige og sociale udvikling, men vi vil gerne prøve, om vi kan supplere lærerenes professionelle vurdering, så vi systematisk får en måde at få de spørgsmål på dagsordenen, siger Dennis Møller Hansen til Politiken Skoleliv og understreger, at der er tale om et forsøg.

 

Læs hele nyheden og dækningen på Politiken Skoleliv:

https://skoleliv.dk/nyheder/art6845293/Aarhus-prøver-mens-København-takker-nej