Danmarks Lærerforening: en del af en styrket fagbevægelse

Jesper Kongres 2018 Img 4802 2 (3)
Den historiske fusion mellem 80 faglige organisationer, som ved årsskiftet kalder sig Fagbevægelsens Hovedorganisation, vil skabe store muligheder for lærerne, lyder det fra Anders Bondo Christensen.

Fagbevægelsens nye flagskib kommer til at hedde Fagbevægelsens Hovedorganisation. Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen ser store muligheder for folkeskolen i fagbevægelsens nye hovedorganisation - FH.

- Alene dét at blive en del af den nye hovedorganisation vil dog ikke i sig selv gøre nogen forskel. Det er op til lærerne og de øvrige medlemsorganisationer selv at udfylde rammerne, siger Anders Bondo fra talerstolen på Danmarks Lærerforenings kongres.

Formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, er klar til, at den samlede fagbevægelse tager ansvar for de helt store dagsordenener. Men efterlyser til dagens kongres retning for samarbejdet.   

- Det er godt, at vi har en enorm frihed til at gøre, hvad vi nu skal ude lokalt. Men at sætte retning uden rigtig at vide, hvor man skal hen, er ikke det nemmeste. Blandt andet er starthjælp og økonomiske midler en væsentlig ting, vi skal have snakket om i forbindelse med, at kredsene indgår i ny lokal hovedorganisation, lyder det fra Jesper Skorstengaard.

Jesper Skorstengaard nævnte i sin tale, at den samlede lokale fagbevægelse under de netop afsluttede budgetforhandlinger i Aarhus Kommune fik sat en markant dagsorden, der friholdte store dele af velfærdsområderne for besparelser. Men at sammenholdet ikke var uden dilemmaer i forhold til politiske interesser og økonomiske muligheder.  

Ifølge Anders Bondo vil Danmarks Lærerforening støtte kredsene økonomisk i arbejdet med at etablere et lokalt samarbejde i den nye hovedorganisation, FH. Han vil dog ikke give et entydigt svar på, hvordan Danmarks Lærerforening og kredsene skal placere sig en overgangsfase.

- Fra sektion til sektion, fra område til område, skal vi vurdere, hvilken vej der den rigtige. I Danmarks Lærerforening lægger vi op til, at I bruger de forskellige muligheder, der er ude lokalt. Og i en overgangsperiode vil vi give økonomisk bund til samarbejdet lokalt i den nye hovedorganisation, fortæller Anders Bondo.

Emner

Målgruppe