Det skal lærerforeningen lære af OK18

Kongres - JWSK på talerstolen
Ingen arbejdstidsaftale ved OK18. En kommission blev nedsat, og nu er det tid til en kongresdebat om, hvad Danmarks Lærerforening kan lære af det lange forhandlingsforløb, og hvordan disse erfaringer skal bruges fremover.

Ingen arbejdstidsaftale, pres på lærerne fra andre organisationer og et årelangt pres på den danske model, er nogle af emnerne, som skal debatteres, når Århus Lærerforening sammen med lærerforeninger landet over drager mod kongres den 30. og 31. oktober i København.

- Vi skal beskrive de erfaringer, vi har med hele forløbet. Vi skal se på, hvad vi kan lære noget af, og hvad vi kan bruge af erfaringer frem mod OK21, siger formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen til folkeskolen.dk.

Det store fokus har siden OK18 været, at Danmarks Lærerforening ikke kom i mål med arbejdstid. Ifølge Gordon Ørskov Madsen skal den danske aftalemodel fungere bedre, da Danmarks Lærerforening ikke kan leve med overenskomstforhandlinger af så højt et konfliktniveau, som vi så i foråret.

- Vi skal allerede nu skal i gang med at finde nye modeller for medlemmernes inddragelse i forhold til de krav, som bliver stillet til de kommende overenskomstforhandlinger. Erfaringerne viser, at arbejdstidskravet var meget svært at kommunikere ud. Særligt fordi kravene indeholdt, at arbejdstiden "skal understøtte et professionelt lærerarbejde", og at lærerne skulle have: "rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder", forklarer Gordon Ørskov Madsen til folkeskolen.dk.

Arbejdstidsformuleringen havde blandt andet som mål at sikre de øvrige organisationers opbakning til kravet, og at medlemmerne forstod, at kravet indeholdt det, de efterspurgte. Alligevel steg medlemmernes forventninger undervejs, fordi organisationerne rykkede tættere sammen under parolen 'En løsning for alle'. En af de veje, som hovedstyrelsen peger på er, at man fremover må søge efter nye modeller for medlemsinddragelse.

- Vi bliver nødt til at arbejde meget langsigtet. Vi lægger op til at inddrage kredse og tillidsrepræsentanter i, hvordan vi håndterer arbejdstidsspørgsmålet fremover, slutter Gordon Ørskov Madsen til folkeskolen.dk.

Emner

Målgruppe