Skolerne er reddet i denne omgang

Budgetforliget styrer sparerunden uden om skolerne. Århus Lærerforening er tilfreds med udfaldet af budgetforliget og ser frem til, at der nu også laves en analyse af, hvordan skolerne i fremtiden bliver sikret en bæredygtig økonomi.
Byrådsforhandling budget 2019

De store besparelser på børn og unge i Aarhus er taget af bordet. Et bredt byrådsflertal indgik sent i aftes et forlig om budget 2019, hvor alle partier på nær Enhedslisten og Liberal Alliance var med. Et forlig, som Børn- og Ungerådmand Thomas Medom i en pressemeddelelse erklærer sig forsigtigt tilfreds med.

- Min ambition har hele tiden været, at sparekniven blev ført uden om det, vi tilbyder børnene og de unge. Det er i høj grad lykkedes. Ikke alle tidsler er fjernet, men samlet set kan jeg konstatere, at der ikke skal spares på de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter i dagtilbud, skoler, SFO og fritidstilbud, og det er jeg glad for, siger Thomas Medom.

Det glæder Århus Lærerforening, at byrådet har fulgt de mange anbefalinger og råd, der i sidste ende har ført til, at størrelsen på besparelsen ikke blev i nær det omfang, som Aarhus Kommune først meddelte.

- Et turbulent forløb om budgetforliget i Aarhus Kommune er ved vejs ende. Knasterne i form af en skolestruktur og rammebesparelser på skolerne er taget af bordet, og det er vi tilfredse med. Dog betyder genindførelsen af effektiviseringskravet på 0,5 procent og midler til barselsfonden en mindre budgetramme i Børn & Unge fremadrettet. Dette er bekymrende, og derfor støtter vi også op om, at der nu laves en analyse, der skal sikre skolerne en bæredygtig økonomi i fremtiden, siger Jesper Skorstengaard, formand i Århus Lærerforening.

Han understreger, at selvom skolen kom ud med skindet på næsen i dette års budgetforlig, så er der stadig brug for massive investeringer i vores børn og unge.

- De nære områder og den lokale skole er friholdt, og det har byrådet set. Jeg håber, at byrådspolitikerne på længere sigt tør tage den kommunale prioritering, det er, at holde liv i små skoler. Med udsigten til faldende budgetter på mere end 60 millioner kroner de kommende år, vil skolens bygninger bestå, mens indholdet, som eleverne møder i form af engagerede og dygtige fagprofessionelle voksne, vil forgå.

Også Skole og Forældre er glade for udfaldet, men påpeger, at der stadig er brug for massive investeringer i vores børn og unge blandt andet i forhold til indeklima og pædagogiske moderniseringer:

- Et bedre forlig end frygtet. Det er især godt, at vi undgår skolelukninger og grønthøsterbesparelser, som ville have ramt børnene hårdt, lyder det fra formand for Skole og Forældre Aarhus, Janus Boye, i en pressemeddelelse.

Århus Lærerforening og Skole og Forældre Aarhus er glade for, at byrådspolitikerne i denne omgang har lyttet. Det understreges dog, at byrådet skal tage de kommende økonomiske problemer meget alvorligt og prioritere folkeskolen med de nødvendige ressourcer, så byrådets visioner for børn og unge i Aarhus ikke fremstår som den rene utopi.