Alle århusianske klassetrin skal være fri af nationale test

Århus Lærerforening foretræder i dag for Børn & Unge udvalget i Aarhus Kommune. Foreningen ønsker at bakke op om rådmandens forslag om at søge dispensation for de nationale test i indskolingen, men vil opfordre udvalget til at udvide ansøgningen, så den omfatter alle klassetrin.

De nationale test virker ikke. Det blev der i sidste uge sat en tyk streg under, da professorer fra DPU offentliggjorde deres sønderlemmende kritik af testene i forbindelse med deres undersøgelse af de nationale test.
Århus Lærerforening reagerede straks på kritikken og opfordrede på egen hjemmeside og de sociale medier det århusianske byråd til at være progressive og afskaffe testene på folkeskolerne i Århus.

I et yderligere forsøg på at komme i dialog med de ansvarlige politikkere har foreningen søgt foretræde for Børn & Unge udvalget, så Århus Lærerforening kan uddybe, hvorfor vi mener, at ansøgningen om frikommune i forbindelse med de nationale test skal udvides, så den omfatter alle klassetrin på alle skolerne.

”Vi har gjort udvalget opmærksomme på, at den seneste kritik understøtter det, som vi har sagt og vidst fra begyndelsen om de nationale test: de fungerer simpelthen ikke efter formålet. De er ikke et pædagogisk redskab, de giver ikke læreren didaktiske eller metodiske muligheder for at planlægge undervisningen, og så måler de alt for upræcist, hvilket både skaber mistillid mellem lærere og forældre, men også mistillid til den følgeforskning om folkeskolen, som er knyttet til de nationale test,” forklarer formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard om det netop overståede foretræde for Børn & Unge udvalget i Aarhus Kommune.

Proaktive og progressive
Aarhus Kommune og i særdeleshed Børn og Unge har de senere år haft en progressiv tilgang til at sætte en retning for skolerne i Aarhus, også selv om disse måtte kræve en dispensation i forhold til gældende lovgivning. Derfor mener Århus Lærerforening, at det er helt naturligt, at kommunen holder fast i denne tilgang og udvider deres ansøgning om frikommune.
”I Aarhus skal vi blive ved med at være proaktive og på forkant med udviklingen. Derfor håber vi da også, at rådmanden og byrådet holder fast i den kurs, de har lagt de seneste år, og udvider deres ansøgning. Vi vil som forening efterfølgende gerne bistå med at udvikle nye og bedre pædagogiske evalueringsredskaber, der tager udgangspunkt i at hjælpe lærerne med at forbedre elevernes faglige progression, og som samtidig kan give data på skole og kommune niveau,” siger Jesper Skorstengaard, som har tiltro til, at vi i Aarhus kan udvikle metoder, der på ubureaukratisk og sikker måde kan lade samfundet få indblik i den lokale skoles arbejde.

Du kan læse mere om dagens møde i udvalget her.