Flertal for frigørelse

aarhusrådhus
Et flertal i Aarhus byråd har besluttet at søge om frikommuneforsøg for alle klassetrin i forbindelse med de nationale test. Århus Lærerforening bakker op om beslutningen og den progressive politik.

Selv om ”Aarhus – Danish for Progress” er lagt i graven, er der stadig progressive tanker på rådhuset. 
Politikerne i Aarhus har nemlig valgt at lytte til den massive kritik af de nationale test, som der har været i de seneste uger og reageret på kritikken. Fremfor at vente på resultaterne af en ny evaluering af testene, har et flertal i Aarhus Byråd bestående af SF, Socialdemokratiet, de Radikale, Enhedslisten og Alternativet besluttet at søge regeringen om frikommuneforsøg for alle klassetrin i forbindelse med testene.

Århus Lærerforening bakker op om beslutningen, og den lydhørhed de lokale politikere har vist os og de andre organisationer i folkeskolen. Både rådmanden for Børn og Unge Thomas Medom, og næstformand for Børn og Unge udvalget Anders Winnerskjold har ikke lagt skjul på, at de nationale test ikke virker efter hensigten og derfor burde stoppes. Sammen med de andre aarhusianske politikere fortjener de ros for at handle og ikke hvile på laurbærrene. Aarhus skal fortsat være progressive og handlingskraftige. Nu er det op til regeringen at acceptere ansøgningen og sætte den aarhusianske folkeskole fri af nationale test. Så kan blikket rettes på at få udviklet nye og bedre pædagogiske evalueringsværktøjer, som hjælper læreren med at forbedre elevernes faglige progression, og som også giver data på skole og kommune niveau.

Målgruppe