Udvid ansøgningen til alle klassetrin

Drop de nationale test. Opfordringen til politikerne fra skoleforskere i går var klar. Byrådet i Aarhus behandler i dag et forslag om at søge dispensation i forhold til de nationale test i indskolingen. Århus Lærerforening bakker op om ansøgningen, men opfordrer til at den dækker alle klassetrin.
Medom på rådhuset

Kritikken af de nationale lovpligtige test var ikke til at tage fejl af, da resultaterne af en undersøgelse af testene i 8. klasse så dagens lys. Skoleeksperter og forskere Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner står bag undersøgelsen, og førstnævnte var klar i spyttet.

Hvis en lærer får at vide, at en elev ligger på 50, kan eleven i realiteten ligge på alt mellem 16 og 84. Det er så stort et spænd, at testene i realiteten er helt meningsløse. Det vil sige, at det resultat, læreren får for sine elever, er både forkert og usikkert. Så man er selvfølgelig nødt til at stoppe testene nu,” udtalte Jeppe Bundsgaard til Folkeskolen.

Konklusionen om at testene er meningsløse og bør stoppes nu, skal lokalpolitikerne tage med i deres overvejelser, når de senere i dag skal behandle forslaget om dispensationsansøgningen.

”Vi er positivt stemt overfor den ansøgning, som byrådet skal behandle. Lige nu er det dog en ansøgning, som kun søger dispensation for testene i indskolingen. Vi håber, at forskningsresultaterne fra i går har givet byrådet incitament til med god samvittighed at udvide ansøgningen, så den ikke kun omfatter elever i indskolingen,” siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard, som ser ansøgningen som en oplagt mulighed for at sætte de århusianske folkeskoler helt fri af de nationale test.

Rådmand for Børn & Unge Thomas Medom skrev dette i går på Facebook omkring forskningsresultaterne.

 

Emner

Målgruppe