Folkeskolen skal være de nyuddannedes førstevalg

debatindlæg 23122019 om fundament til dit lærerliv
I Aarhus har vi gode erfaringer med et projekt, der måske kan bruges i resten af landet. For alt for mange nyuddannede lærere forlader hurtigt folkeskolen.

Debatindlæg af formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard bragt i JP Aarhus dd.

Den uafhængige undersøgelseskommission, også kaldet Lærerkommissionen, har for nylig offentliggjort sine anbefalinger til en ny start for folkeskolen. Kommissionen foreslår i sin rapport, at nyuddannede lærere skal have en bedre start på mødet med folkeskolen. Mere end hver fjerde nyuddannede lærer overvejer nemlig at forlade folkeskolen inden for de første år af deres ansættelse – og den udvikling er giftig for folkeskolen.

Århus Lærerforening har med projektet ”Fundament til dit lærerliv” forsøgt at skabe en ramme for en bedre modtagelse og fastholdelse af nyuddannede lærere. Vores erfaringer stiller vi gerne til rådighed, så flere nyuddannede lærere stadig er der til at byde eleverne velkommen tilbage efter juleferien.

Siden 2013 er andelen af lærere, der vælger folkeskolen fra, steget markant. Det udgør ikke kun et problem for den nyuddannede lærer, der har brugt fire år på at tage en uddannelse og har set frem til at komme i gang. Det er også en pris, som folkeskolen og dens elever i længden ikke har råd til at betale.

I Lærerkommissionens anbefalinger lyder det, at folkeskolen skal tage ansvar for, at de nyuddannede i højere grad kan lykkes med deres elever og undervisning. Uden et passende niveau af støtte til de nye lærere risikerer skolerne ikke bare, at de nyuddannede mistrives i jobbet, men også at de forlader lærergerningen inden de er kommet ordentlig i gang. Eleverne risikerer derfor at miste deres dygtige og motiverede lærere, som kunne have undervist dem i mange år.

Vendes blikket mod Aarhus, afvikler kommunen og Århus Lærerforening på andet år forløbet ”Fundament til dit lærerliv”, der ruster de nye lærere til mødet med folkeskolen parallelt med deres første ansættelse. De nyuddannede lærere får muligheden for at erfaringsudveksle og diskutere emner som inklusion, forældresamarbejde, arbejdsglæde og børn i sorg med andre nyuddannede. Ved hjælp af individuel sparring på deres undervisning og redskaber til håndtering af konflikter med forældre, elever og ledelse får de nyuddannede lærere en bedre start på deres arbejdsliv.

Det er ikke et nyt fænomen, at der er langt fra læreruddannelsens teori om god undervisning til at stå med en klasse på 28 elever med vidt forskellige behov og have forældre i røret med krav og forventninger. Det nye og foruroligende er, at langt flere nyuddannede lærere end tidligere siger farvel til folkeskolen. Her taler vi om dygtige og ambitiøse lærere med gå-på-mod, der ønsker at gøre en forskel for de børn, som er i folkeskolen. Derfor er vi nødt til at sikre, at de nye lærere får en bedre start på deres arbejdsliv, og det er ikke bare noget, der kan overlades til en tilfældig lærer på skolen. Der bliver nødt til at være noget systematik bag, som vi ser med forløbet ”Fundament til dit lærerliv”.

I en hverdag, hvor alle løber stærkt, og hvor mængden af opgaver er større end tiden til at løse dem i, mister flere nye lærere modet og troen på egen formåen, inden de rigtigt er kommet i gang. ”Fundament til dit lærerliv” er derfor en lille investering, når det betyder, at folkeskolen i det store billede kan beholde flere af de nyuddannede lærere. Erfaringerne fra Aarhus kan forhåbentligt inspirere andre kommuner til at gå samme vej.

”Fundament til dit lærerliv” er ikke svaret på alle problemer i folkeskolen. Men forløbet i Aarhus har vist, at når vi går sammen på tværs af organisation og kommune, så finder vi konstruktive løsninger og bevæger os væk fra folkeskolen som en kampplads. Det har elever, forældre og lærere krav på. Ligesom vi som samfund har brug for en stærk folkeskole, hvor man mødes på tværs af sociale, politiske og etniske skel, og som fortsat er forældrenes førstevalg. Her er de dygtige lærere grundstenen. 

En motiveret og veluddannet lærer er den enkeltfaktor, der har størst betydning for den enkelte elevs læring. Vi kan lave nok så mange handleplaner, test og innovative læringsmiljøer - hvis ikke de dygtige lærere ønsker at være i folkeskolen, hjælper det lige lidt.

Lærerkommissionens arbejde er afsluttet og parterne bag folkeskolen skal nu sætte handling på anbefalingerne. I Aarhus vil vi gerne være med til at vise vejen, så folkeskolen fortsat kan være førstevalget for nyuddannede lærere, elever og forældre.