Lærerkommissionen har fremlagt sine anbefalinger

Hp1
Lærerkommissions anbefalinger for lærernes arbejdstid er ikke en færdig køreplan mod en overenskomst, men indspark til forårets forhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Kommissionen kommer dog med fem punkter, som parterne skal adressere i den nye aftale.

Danmarks Lærerforening og KL kunne hverken i 2015 eller 2018 blive enige om en arbejdstidsaftale. En kommission er derfor blevet nedsat til at komme med anbefalinger og løsninger, som skal indgå i de kommende arbejdstidsforhandlinger.

- Det vigtigste for kommissionen har været at skabe en bane for parterne, som de kunne se selv sig i, og som afsæt for at komme videre i forhandlingerne, siger kommissionsformand Per B. Christensen og fortsætter:

- Det bedste, ved at der er kommet en kommissionsrapport i dag, er, at bagtæppet for forhandlingerne i 2015 og 2018 hed lov 409. I dag er bagtæppet for kommende forhandlinger kommissionens anbefalinger og analyse.  

Kommissionen har det seneste halvandet år besøgt i alt 27 skoler i 23 kommuner rundt i landet og holdt møder med blandt andre lærere, ledere, elever, forældre, kredsformænd og eksperter. Ifølge kommissionsformanden står tre problemstillinger tilbage efter kommissionens mange besøg og samtaler.

- Der skal være en bedre sammenhæng mellem tid og opgaver. En bedre sammenhæng mellem undervisning og muligheder for forberedelse. Og derudover skal der sikres en større gennemsigtighed for lærerne i prioriteringer og planlægningsgrundlag, forklarer han.

Kommissionens analyser giver parterne et fælles billede af de udfordringer, der kendetegner situationen på skolerne. Og kommissionen pointerer betydningen af, at parterne tager et fælles ansvar for lærernes arbejdssituation.

En ny arbejdstidsaftale

Lærernes tid til forberedelse har førhen været et af de store stridspunkter. Kommissionen kommer i sine anbefalinger ikke med en færdig model men kommer med fem punkter, som parterne skal adressere i forhandlingerne:

  1. Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og faglig udvikling.
  2. En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag.
  3. En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer.
  4. Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på skolen.
  5. Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov.

Kommissionen har i sit analysearbejde ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem kvalitet i undervisningen og et undervisningsmaksimum. Kommissionen foreslår, at der laves forpligtende og ubureaukratiske procedurer for skolelederens samarbejde med lærerne om, hvordan arbejdstiden bruges bedst. Blandt andet skal lærerne have større indsigt i skolens planlægningsgrundlag og en mere gennemskuelig opgavetildeling til den enkelte.

- Forhåbentligt vil læreren til skoleårets start opleve at kende til de overordnede principper, som skoleledelsen har valgt efter drøftelse med tillidsrepræsentanten, og som er lagt frem. For det andet er det slået fast, at den enkelte lærers opgavetildeling samlet set skal være rimelig, og at der skal være et rimeligt forhold mellem forberedelse og undervisning, forklarer Per B. Christensen.

I vurderingen af om noget er rimeligt, vil man ifølge kommissionen i yderste tilfælde kunne gå til det arbejdsretslige system. Lærerne skal gives tryghed gennem en stærkere og mere direkte juridisk beskyttelse mod vilkårlighed og pres på tiden til forberedelse af undervisningen. Den præventive virkning i forslaget skal dog helst resultere i, at ledelsen gør sig umage med præciseringen af opgavebeskrivelserne.

Kommissionens anbefalinger bliver startskuddet til nye forhandlinger mellem lærerne og kommunerne. En endelig køreplan er angiveligt ikke endeligt aftalt, men parterne forventer at begynde i starten af marts og nå en aftale i slutningen af april. Hvis det ikke sker, vil spørgsmålet om en ny arbejdstidsaftale blive sendt videre til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2021.

Hele rapporten kan ses her: /media/12970722/laererkommisionsrapporten.pdf

Emner

Målgruppe