Et skridt i den rigtige retning

Med et større fokus på kvalitet end tidligere, mere lokalbestemmelse, mindre bureaukrati og respekt for den professionelle dømmekraft giver den nye aftale håb for fremtiden.
Jesper

Den nye folkeskole-aftale gør op med de seneste års fokus på kvantitet og central styring. Aftalen indeholder også en større forståelse for den professionelle dømmekraft, ansatte i folkeskolen har, og understreger behovet for lokal dialog niveauerne imellem.

Kvalitet går aldrig af mode
I modsætning til tidligere vil den enkelte skole nu blandt andet få et større råderum til at omlægge understøttende undervisning til tolærerordninger eller forkorte skoledagen til fordel for indsatser, der vil øge kvaliteten af undervisningen.

”Det er positivt, at båndene nu bliver løsnet, så skolerne individuelt selv kan vurdere og bestemme, hvilken indsats giver dem mest kvalitet. Større autonomi vil alt andet lige have en positiv effekt ude på skolerne og hos eleverne,” siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard, som også glæder sig over, at de frigivne ressourcer, aftalen giver, bliver på skolerne og kan bruges kvalitetsforbedringer.

”Rammerne og anvendelsen af 16b er blevet enklere, og der er også en klar intention om, at de frigivne ressourcer, som denne forenkling giver, bruges til at fremme kvaliteten,” forklarer Jesper Skorstengaard.

Styrket professionel dømmekraft
Den nye aftale er også et udtryk for, at den professionelle dømmekraft og ekspertise, som fagfolkene i folkeskolen besidder, skal have en mere central rolle. Lærerne og skolerne skal have frihed til at gennemføre kvalitetsundervisning, og friheden skal ledsages af initiativer, som understøtter en positiv udvikling.

”Det er opløftende, at der er i aftalen gives udtryk for, at tingene skal give mening, og at de fagprofessionelle skal tages med ved beslutningsbordet. Der er lagt op til, at vi sammen udvikler en ny praksis for skolen, og her er dialogen mellem parterne afgørende, hvis vi skal sikre kvaliteten i danske folkeskole,” siger Jesper Skorstengaard.