Fagligheden skal tilbage i maskinrummet

Samsøgadeskole dannede torsdag aften ramme for et debatarrangement om folkeskolens fremtid. I panelet var der enighed om, at fagfolkene skulle tilbage beslutningsbordet, og 2013 ikke måtte gentage sig.
Jp Debat

Debatten havde fokus på værdier og ikke finanspolitik, og i panelet var der stor enighed om, hvilken rolle folkeskolen skal spille i samfundet, og hvilke værdier den skal rumme og bygges på. Det var tydeligt, at alle paneldeltagere havde et ønske om at genopbygge tilliden til hinanden. De deltagende politikere gav også udtryk for, at miseren i 2013 aldrig skulle have fundet sted og ikke måtte gentage sig igen. Der blev også givet ord på, at fagfolkene skulle tilbage i maskinrummet, og der selvfølgelig skulle lyttes mere aktivt til dem og deres viden.

Grundet to afbud fra Danmarks Lærerforening havde Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard taget plads i panelet, og han var efter arrangement positiv stemt over for de tilkendegivelser, der var blevet givet.

”Alle var enige om, at der skal være mere tid til den enkelte elev, til forberedelse og til den gode undervisning osv. Så værdigrundlaget er godt, og det er jo god måde at begynde debatten om folkeskolen i et valgår,” siger Jesper Skorstengaard, som under debatten understregede over for politikerne, at der er behov for mere overensstemmelse mellem den skole, lovgiverne laver, og den skole, de fagprofessionelle mener, kan løse opgaven.