Udviklingen skal vendes

De midtjyske lærerstuderende falder i stigende grad fra tidligt i uddannelsesforløbet sammenlignet med læreruddannelsen fra 2006. Det er en udvikling, som Århus Lærerforening gerne vil bistå med at få vendt
Dorthe Fisker

De danske læreruddannelser kæmper stadig med et voldsomt frafald. Hos VIA University College er frafaldet steget på de første tre år af uddannelsen sammenlignet med læreruddannelsen fra 2006.
Tidligere har VIA University College forsøgt sig med at tilbyde afklarende samtaler til kommende studerende, men det tilbud var der ingen, som benyttede sig af. På VIA’s campus i Silkeborg har de indført mødepligt for at sende et signal om, at de tager de studerendes fremmøde alvorligt.

Tidlige frafald er desværre ikke kun isoleret til uddannelsesdelen af lærerlivet. Tendensen har også været at spore hos nyuddannede lærere, som vælger at forlade lærerhvervet tidligt efter deres første job. I Århus Lærerforening har det betydet, at foreningen har igangsat et initiativ, som tager hånd om de nye lærere fra begyndelsen.    

”Både på læreruddannelsen og på arbejdspladserne skal tendensen tidlige frafald vendes. Vi forsøger gennem initiativet ’Fundament til dit lærerliv’ at bremse den negative udvikling. Indtil videre har tilbagemeldingerne på initiativet været gode, så hvis man på uddannelsesinstitutionerne kan drage gavn af og hente inspiration fra ’Fundament til dit lærerliv’, så deler vi selvfølgelig gerne ud af vores erfaringer herfra,” fortæller næstformand i Århus Lærerforening Dorthe Ryom Fisker.