Valg til medlemsforum LP

Flere grønne og bæredygtige investeringer. Flere muligheder for at tilpasse sin pension til egne interesser og levevilkår. Det er to af ønskerne fra Ulla de Boer, kandidat til LP Medlemsforum Vest.
Ulla de Boer

"Vi skal forvalte folks penge godt og ordentligt," sådan lyder det klare budskab fra Ulla de Boer, som igen i år stiller op til Medlemsforum Vest.

Ulla har igen fokus på, at Lærernes Pension skal tilpasse sig de vilkår medlemmerne lever under. Hun vil fortsat arbejde for større fleksibilitet, og hun ønsker, at medlemmerne i højere grad skal kunne skræddersy deres pension efter netop deres interesser og behov.

”Jeg ønsker, at der skal være mulighed for, at man kan vælge et grønt investeringstilbud. Jeg tror på, at det grønne tilbud på sigt vil kunne konkurrere med det traditionelle tilbud, som er tilgængeligt i dag,” forklarer Ulla de Boer, som tror på, at der på længere sigt ikke vil være en afkastmæssig fordel i den traditionelle investeringsstrategi.

Foruden fokus på bæredygtighed, så ønsker Ulla de Boer, at LP fortsat skal afspejle sine medlemmers liv.
”Der er en samfundstendens, hvor at kvinderne forlader mændene, og vi bliver fortsat ældre og ældre. Faktorer som disse skal vi selvfølgelig tage bestik af, når vi sætter pensions- og forsikringstilbuddene sammen,” fortæller Ulla de Boer, som også ønsker, at LP i højere grad være transparent og informere medlemmerne om de muligheder, de har.

Fakta:

Medlemsforum kan stille forslag til bestyrelsen, og ved større ændringer i udbud af pensioner eller investeringsprincipper er bestyrelsen forpligtet til at indhente udtalelse fra medlemsforaene.

Lærernes Pensions Medlemsforum er af praktiske årsager delt i to:

Medlemsforum Vest er for medlemmer, som bor vest for Storebælt og i Sydslesvig.

Medlemsforum Øst er for medlemmer, som bor øst for Storebælt, på Færøerne, i Grønland eller uden for Danmark med undtagelse af Sydslesvig.

Lærernes Pension tager sig af pensionsordninger for omkring 140.000 lærere, forvalter en formue på godt 88 milliarder kroner og har årlige indbetalinger på over 4 milliarder.

Emner

Målgruppe