Positive tendenser i ny aftale om Vestbyens skoler

Partierne i Aarhus Byråd har indgået politisk aftale om et skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som blandt andet omfatter opførelse af en ny skole. Politisk lydhørhed og løsninger hvor medarbejderne er tænkt ind, fremhæver Århus Lærerforening som lyspunkter.
Tovshøj

Århus Lærerforenings medlemmer vedtog på foreningens generalforsamling en resolution vedrørende skoletilbuddet i Vestbyen. I resolutionen var der fokus på, at den lokale folkeskole i bydelen skulle styrkes, samt at en løsning skulle basere sig på specialiseret viden fra blandt andet medarbejderne i området og valide data. I Århus Lærerforening glæder vi os over, at mange af ønskerne er blevet opfyldt.

Inddragelse, indflydelse og information
Processen omkring tilblivelsen af den nye aftale har været positiv, mener Århus Lærerforening.
”Der er meget positivt i den nye aftale, og vi skal glæde os over, at der fra politisk hold er blevet lyttet til input, som vi og vores medlemmer har givet i forbindelse med processen. Vi ved, hvor vigtigt det er, at man i disse processer sikrer en god medarbejder- og borgerinddragelse, så beslutningerne ikke bliver taget over hovedet på dem, som de berører. Ambitionen om at skabe en mere attraktiv bydel og skoletilbud er også fulgt op med planer om et nybyggeri af en ny skole i området, så der er meget godt i den aftale, de har vedtaget,” siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard.

Den nye skole i Gellerup forventes at stå klar til skoleåret 2025/2026 og anslås at koste kommunen 339 millioner kroner. Indtil den er færdig, vil Tovshøj- og Ellekærskolen fusionere på sidstnævntes matrikel. Det betyder, at Stensagerskolen kan rykke permanent ind på Tovshøjskolen, og det vil forhåbentlig forbedre vilkårene for, at medarbejderne der kan lykkes med opgaven.  

”Vi har i Århus Lærerforening kritiseret både proces og beslutning, da byrådet i sin tid besluttede at rykke Stensagerskolen ind på Ellekærskolen og lave en såkaldt tvillingeskole. Med forliget får vi den beslutning omstødt, sikret Stensagerskolens børn og medarbejdere et forbedret lærings- og arbejdsmiljø, samt givet medarbejderne på Ellekær- og Tovshøjskolen vished om deres fremtid. Sidstnævnte vil også få muligheden for at præge udviklingen af en helt ny skole," siger Jesper Skorstengaard. 


Du kan læse hele aftalen her.