Tilbageblik på GF19: Stærkere Læringsfællesskaber

Fredag d.22. marts afviklede Århus Lærerforening generalforsamling for vores medlemmer.

I foreningen er vi glade over den store opbakning, der var til generalforsamlingen, og vi ser det som et udtryk for det stærke sammenhold, vi har i Århus Lærerforening.
Netop sammenhold, samarbejde og fællesskab var også noget formand Jesper Skorstengaard havde fokus på i sin mundtlige beretning.  

Emner

Målgruppe