Klar, parat, Ny Start

Ny start konference 12112019
Tillidsrepræsentanter og skoleledere fra 5 kommuner mødes i morgen med politikere og embedsfolk. Her skal de diskutere, hvordan de i fællesskab gør folkeskolen bedre.

Folkeskolereform, lockout, overenskomstforhandlinger og en kommission. Det er ikke gået stille for sig på folkeskoleområdet de seneste år, og særligt forholdet mellem lærerne og Kommunernes Landsforening har slået gnister undervejs. Men med udgangspunkt i OK18 og Ny Start har fem lærekredse inviteret politikere, embedsfolk og ikke mindst ledere og tillidsrepræsentanter til konference, hvor de skal diskutere samarbejdet om folkeskolen. Helt konkret skal deltagerne forholde sig til, hvordan Ny Start-samarbejdet kommer til at mærkes på skolerne til gavn for eleverne.    

- Det her er handling på Ny Start, hvor 5 kommuner og lærerkredse taler om, hvordan vi gør skolen bedre. Det er vigtigt, at vi deler viden og bliver klogere sammen på, hvordan vi får samarbejdet mellem forvaltning og skoler, og mellem skoleledere og tillidsrepræsentanter til at virke, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard.

Lærerkredse og kommuner fra Greve, Gladsaxe, Gribskov, Ringkøbing-Skjern og Aarhus skal drøfte alt fra skoleårets organisering til samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og skoleledelse. Formålet er, at der skal sættes handling bag de gode intentioner, som Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening søsatte ved overenskomstforhandlingerne i 2018 – også kaldet Ny Start.

- Jeg håber, at der i fællesskab skabes en platform for det videre samarbejde om at udvikle folkeskolen - både på lokalt og måske endda på tværs af de forskellige kommuner. Og ikke mindst, at forskellene i måderne, hvorpå de enkelte kommuner griber samarbejdet om udviklingen an tjener til gensidig forundring og inspiration, lyder det forventningsfuldt fra Ringkøbing-Skjerns fagchef for Dagtilbud og Undervisning Flemming Nielsen. 

Konferencen er et af de første skridt mod et bedre arbejdsklima og samarbejde mellem kommuner og skoler. Deltagerne skal hjælpe hinanden med at finde konkrete løsninger på nogle af folkeskolens udfordringer, og ikke mindst udveksle de gode erfaringer, som allerede nu eksisterer ude på skolerne. Til konferencen vil oplægsholdere og forskere inden for ledelse og skoleudvikling bidrage med deres viden.

- Jeg glæder mig til at få en god snak på tværs af fem meget forskellige kommuner og nogle parter, som for kun få år siden stod et stykke fra hinanden. Det giver det rette spændingsniveau i lokalet, og det er da fantastisk spændende, at lærerkredsene har taget dette initiativ. Vi har en fælles opgave, og vi har masser af fælles ambitioner om at udmønte en ny start mest optimalt for elever, forældre og medarbejdere i skolerne. Og så er det da altid berigende at være i selskab med folk, der har stor indsigt i og viden om skolernes hverdag, siger Aarhus Kommunes direktør for Børn og Unge Martin Østergaard.

Formanden for Århus Lærerforening understreger, at netop samarbejdet er vigtigt, når folkeskolen skal styrkes.  

- Uanset hvilken kommunal skolepolitik, udviklingsplan eller arbejdstidsforståelse, der er gældende i den enkelte kommune, ved vi fra forskning og erfaringer, at visioner skabt sammen og omsat til konkrete handlinger og rammer, giver de bedste resultater for elever og medarbejdere, slutter formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard.

 


 

Om konferencen
Med udgangspunkt i overenskomstteksten fra OK18 vil 5 lærerkredse og kommuner iværksætte et udviklingssamarbejde om skoleårets organisering og samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og skoleledelse. Formålet er at sætte handling på de gode intentioner, som Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening søsatte med Ny Start.

 

Om Ny Start
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening blev til overenskomstforliget i foråret 2018 enige om en 'Ny Start' for samarbejdet mellem KL og DLF. De aftalte også at nedsætte en arbejdstidskommission, som skal komme med input til de kommende forhandlinger om en arbejdstidsaftale for lærerne.