Topmøde: Samarbejde om skolens udvikling er nødvendig

Ny start konference - scenen - 12112019
Skal vi løse skolens udfordringer til gavn for eleverne kræver det, at skoleledere og tillidsrepræsentanter tør gå nye veje. Sådan lød en af konklusionerne ved tirsdagens konference om Ny Start-samarbejdet.

Tillidsrepræsentanter fra fem lærerkredse tog sammen med politikere, embedsfolk og skoleledere hul på diskussionen om, hvad et godt samarbejde om folkeskolens udfordringer kræver. Konkret skal deltagerne forholde sig til, hvordan samarbejdet mellem kommuner, skoleledere og lærere kan se ud på skolerne. Ny Start-samarbejdet er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018, og det er Danmarks Lærerforenings målsætning, at der opbygges et tillidsfuldt, ligeværdigt samarbejde på alle niveauer i og omkring folkeskolen.

Gruppedrøftelserne på konferencen førte til mere dialog om, hvordan deltagerne på tværs af skoler og kommuner driver og kan drive skoler i fremtiden.

- Vi har drøftet, hvordan vi laver gennemskuelighed, og hvordan vi gør det klart i fagfordelingen, hvor vi er i processen. Det er tydeligt, at vi på tværs af kommuner og på skoler gør tingene meget forskelligt, selvom vi har samme ramme. Det er interessant at høre om de konkrete løsninger, når jeg sidder som skoleleder og skal have kabalen til at gå op på min skole, siger Hans Peter Stokholm, skoleleder i Greve.

Formålet med konferencen er, at der skal sættes handling bag intentionerne om Ny Start. Fra scenen gør konfliktforsker og forhandlingsrådgiver Søren Viemose det også klart, at et samarbejde mellem tillidsvalgte og leder på arbejdspladsen kræver en interesse for hinandens bidrag til at finde en løsning.

- Der skal være en oplevelse af, at den anden side arbejder på en måde, så man føler sig hørt og er med til at tilrettelægge forhandlingsforløbene i et samarbejde. Og så bliver der nødt til at være en stræben efter at finde rigtig gode løsninger, som måske ikke skal holde i 100 år, men som skal holde til at blive afprøvet i den virkelighed, der er for den enkelte lærer, lyder det fra Søren Viemose i sit oplæg, der fortsætter:

- Når gamle forhandlingsmønstre tages med ind i nye forhandlinger, er det et stort problem. Heldigvis er vi et helt andet sted end i 2013. Aarhusaftalen er et fint udtryk for at gribe de problemstillinger, der er ude på skolerne og pege på løsningerne.

Netop samarbejdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanter er et af de centrale temaer rundt om ved bordene på konferencen. Her bliver både de gode og dårlige eksempler delt. For tillidsrepræsentant Camilla Kruse i Greve Kommune er ideen om et forretningsråd på skolen skrevet bag øret:

- En i min gruppe fortalte, at de på deres skole havde et forretningsråd med tre medarbejdere, de tillidsvalgte og lederne, hvor man drøftede nogle af de ting, man gerne vil lave med skolen fremadrettet. Det havde givet stor transparens for medarbejderne, fordi de vidste, hvad der foregår på skolen, forklarer Camilla Kruse, der på sin egen skole har oplevet en ’os mod dem’ retorik, når det kom til samarbejdet mellem ledelse og lærere.

Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern kommune, ser også samarbejdsviljen som nødvendig for at få en bedre folkeskole.

- Formålet er, at vi i dag går hjem og får en dialog. Positionskampen og fordelingen af knappe ressourcer skal væk. I stedet for at standpunktsbehandle skal vi interessebehandle. Vi skal diskutere, hvad det egentligt er, vi gerne vil udrette, siger Flemming Nielsen.
Flere af Ny Start-konferencens deltagere oplever stor vilje på alle niveauer til at få samarbejdet om vores fælles folkeskole til at lykke. Hos Søren Viemose er der også en tro på en Ny Start for lærerne og folkeskolen.

- Alene det, at de alle er samlet i dag er en af forudsætningerne for, at Ny Start-samarbejdet kan lykkes. Alle parterne har en vilje til at gribe tingene an på en ny måde. Og den nysgerrighed, efter at gribe det an på en ny måde, kan bære videre til, at de går i gang med at forhandle konkrete problemstillinger, slutter Søren Viemose.


Om konferencen 
Med udgangspunkt i overenskomstteksten fra OK18 vil 5 lærerkredse og kommuner iværksætte et udviklingssamarbejde om skoleårets organisering og samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og skoleledelse. Formålet er at sætte handling på de gode intentioner, som Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening søsatte med Ny Start.

Om Ny Start
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening blev til overenskomstforliget i foråret 2018 enige om en 'Ny Start' for samarbejdet mellem KL og DLF. De aftalte også at nedsætte en arbejdstidskommission, som skal komme med input til de kommende forhandlinger om en arbejdstidsaftale for lærerne.