Intet farvel til nationale test

Afslag fra to ministerier betyder, at Aarhus ikke kan fritage sine skoleelever fra at skulle gennemføre nationale test. Beslutningen er ikke, hvad Århus Lærerforening havde håbet på, som nu håber, regeringen hurtigst muligt får afklaret fremtiden for testene.
Nationale Test Aalf

Efter massiv kritik ansøgte et flertal i Aarhus byråd om at gøre det frivilligt for skolerne at benytte obligatoriske nationale test.  Ansøgningen har fået afslag af Børne- og Undervisningsministeriet, og skriver i afslaget ifølge JP Aarhus, at regeringen nok ønsker at afskaffe de nationale test i folkeskolen, men først vil gå i dialog med de berørte parter med henblik på at nytænke anvendelsen af test i folkeskolen.

 

I Århus Lærerforening og på rådhuset er man ærgerlig over udfaldet af ansøgningen. Både Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) og formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard opfordrer regeringen til hurtigst muligt at få afklaret fremtiden for nationale test.

- Den nuværende uklarhed omkring de nationale test er til stor frustration for alle. De nationale test virker ikke efter hensigten, og de giver hverken læreren didaktiske eller metodiske muligheder for at planlægge undervisningen. I stedet er de en klods om benet for de fleste lærere i et allerede presset arbejdsmiljø,” forklarer Jesper Skorstengaard, som også pointerer, at unøjagtigheden i resultaterne fra de nationale test gør den tilknyttede følgeforskning ubrugelig.  


På Aarhus Rådhus deler Thomas Medom (SF) skepticismen omkring udbyttet af de nationale test.   

- Vi havde søgt dispensation for at gøre det frivilligt for skolerne at benytte testene, fordi de måler skævt og er svære at omsætte til undervisning. Regeringen havde varslet, at den agter at skrotte de nationale test i sin nuværende form, så afslaget kommer derfor ikke som den store overraskelse, udtaler han til JP Aarhus.

 

De aarhusianske folkeskoler skal derfor stadig gennemføre nationale test, mens regeringen arbejder på at finde et alternativ for alle kommuner. Formand for Århus Lærerforening håber, at regeringen vil lytte til kritikken af de nationale test og finder den rigtige pædagogisk didaktiske løsning i stedet for at indføre nye test.

 

- Vi håber, at blikket bliver rettet mod at få udviklet nye og bedre pædagogiske evalueringsværktøjer, som rent faktisk hjælper læreren med at forbedre elevernes faglige progression, og som også giver brugbar data på skole og kommune niveau,” siger han.

 

Læs mere om regeringens afslag i JP Aarhus her.