Teknologi på skoleskemaet

Robotter, virksomhedsbesøg og ny teknologi skal sætte skub i Skovvangskolens elevers nysgerrighed for naturfag. Aarhus Kommune kalder det en STEAM-strategi, og på skolen har lærerne fået afsat tid til at forberede den nye teknologiundervisning.
Skovvang Steam

På Skovvangskolen er der iværksat en målrettet indsats for at ruste eleverne bedre til naturfag. Forskning viser, at folkeskolernes indsats inden for de naturvidenskabelige fag i for høj grad afhænger af den enkelte skole og lærer, og netop det er baggrunden for indsatsen. Det sker i form af en Aarhus Kommunes såkaldte STEAM-strategi (Science, Technology, Engineering, Art og Maths) der sætter tryk på den eksisterende naturfagsundervisning, men som også inviterer virksomheder, uddannelser og eksperter med i klasseværelset.

- I STEAM skal eleverne helt lavpraktisk have fingrene i konkrete problemer, som de skal finde tværfaglige løsninger på. Naturvidenskab og teknologi er blevet klemt rigeligt i de seneste år, og på tværs af skolevæsen, erhvervsliv og uddannelser har vi har en fælles interesse i at samle kræfterne og kan give elevernes kompetencer et samlet, positivt skub i den retning, udtaler Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, på kommunens hjemmeside.

Skovvangskolen har blandt andet lavet et forpligtende virksomhedssamarbejde med Nordisk Røntgen Teknik i Hasselager, lokale gymnasier og fået 100.000 kroner fra Teknologipagten til indsatsen. Ifølge konstitueret viceskoleleder Frank Stenholt Hansen har skolen af egne midler prioriteret, at lærerne skal have tid til forberedelse af den nye naturfagsundervisning.

- I vores mødekalender har vi lagt tid ind til, at lærerne bliver introduceret til teknologien. Vi har i ledelsen prioriteret at mødetiden fra eksempelvis læringsmålstyret undervisning skal gå til naturfagslærernes forberedelse af den nye undervisning, som selvfølgelig tager mere tid, fordi de skal bruge nye medier og teknologier, forklarer Frank Stenholt Hansen om den nye STEAM-strategi på skolen.

De 100.000 kr. fra Teknologipagten er primært gået til materialer, mens skolen af egen lomme har prioriteret tid til, at naturfagslærerne har mulighed for at forberede sig inden for dette område.

- Lærerne virker tilfredse med, at vi som ledelse har forholdt os til tidsspørgsmålet. Der kan selvfølgelig være flere af dem som synes, det er et stort område at forholde sig til, og derfor er der ikke nok tid. Men der vil også være lærere, der har grebet muligheden for at kaste sig ud i at lege med teknologi, som ikke ville have gjort det, hvis der ikke havde været tid til det, lyder det fra Frank Stenholt Hansen. 

Århus Lærerforening ser positivt på, at Skovvangskolens ledelse har forholdt sig til tidsspørgsmålet. Et spørgsmål der ofte glemmes, når nye initiativer søsættes.

- Nye initiativer ind i skolens travle hverdag kræver ressourcer og tid. Derfor er det positivt, at ledelsen på Skovvangskolen har taget stilling til de rammer, som lærerne skal løse opgaven inden for, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard.

 

 

FAKTA OM STEAM

  • STEAM er den samlede betegnelse for enkeltdisciplinerne: Science, Technology, Engineering, Art og Maths
  • STEAM er også betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, der er med til at øge børnenes og elevernes interesse i fagområderne og medvirker til at forbedre deres kompetencer for at kunne løse tværfaglige problemstillinger.