Aarhusianske delegerede hælder mest til en ny næstformand

Vaegtska L 500
Frem mod kongressen i Danmarks Lærerforening i den kommende uge havde Århus Lærerforening i dag møde for de kongresdelegerede, hvor diverse emner blev diskuteret, og størstedelen af de deltagende tilkendegav deres støtte til Morten Refskov som ny næstformand i DLF.

På dagens møde for de 12 kongresdelegerede fra Århus Lærerforening deltog 10. Det var den kommende kongres og dagsordenen hertil, som dannede rammen for dagens møde.

Punktet ’Gearet til Fremtiden’ lå de deltagende meget på sinde, og med al sandsynlighed vil interessen i punktet betyde, at en eller flere delegerede fra Aarhus vil stille sig på talerstolen for at få kastet mere lys over, hvilke fremtidsscenarier, vi i foreningen pejler efter.
Også folkeskoleidealet og betydningen af ”bedømme” fik snakken til at gå i mødelokalet, og Århus Lærerforening agter at forfølge en afklaring af dette på årets kongres.
Desuden blev diverse vedtægtsændringer debatteret, og et overvejende flertal lader til at støtte forslaget om en 4-årig valgperiode for kongresdelegerede. I forhold til vedtægtsændringsforslaget om muligheden for kredsgeneralforsamling var der ikke en entydig tilkendegivelse.

Sidst, men ikke mindst tilkendegav de kongresdelegerede deres holdning til det kommende næstformandsvalg. Her gav ti af de delegerede, hvor en fraværende havde gjort det forinden, udtryk for, at de støtter Morten Refskov. Der var også en støtte til Dorte Lange. 

Emner

Målgruppe