Positive takter for folkeskolen i budgetforlig 2020

Aarhus kommunes egen analyse af skolernes økonomi viser, at der mangler knap 40 millioner til elever med særlige behov. Den manglende finansiering har forligspartierne desværre valgt ikke at dække til fulde i budgetforliget. Alligevel ser Århus Lærerforening med tilfredshed på, at forligspartierne har sat retning med 24 millioner, som er afsat til specialtilbud, kompetenceudvikling og Nest.

Når det gælder kompetenceudvikling af de medarbejdere, der arbejder med vores mest sårbare børn og unge, har dette længe været et ønske fra Århus Lærerforening. Særligt har foreningen fokus på de lærere, der bliver bedt om at løse opgaver i specialundervisningen og specialklasser, tilbydes kompetenceudvikling, der styrker dem i arbejdet med specialpædagogik, ligesom foreningen også mener, der i langt højere grad skal arbejdes med supervision til denne gruppe af medarbejdere.

Udfordringen med at fastholde og rekruttere nye lærere er på landsplan kæmpestor. Derfor har Århus Lærerforening allerede sammen med Aarhus Kommune indgået et samarbejde omkring nye lærere – vi kalder det ’Fundament til dit lærerliv’. Med budgetforliget er det muligt at bibeholde og udvikle dette forløb til glæde for kommende lærere og for byens børn.

Endelig har forligspartierne afsat et mindre beløb til at afprøve nye ideer til, hvorledes eleverne i større omfang møder kendte voksne i stedet for vikarer. Århus Lærerforening bidrager naturligvis gerne til denne ideudvikling, og fokusset på færre vikarer indgår som et vigtigt element i de igangværende forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærerne i Aarhus. 

Emner

Målgruppe