Tidlig Nest-evaluering er positiv

En netop offentliggjort evaluering af Nest i Aarhus viser blandt andet, at trivslen og fraværet blandt eleverne med autisme er kommet på niveau med sammenligningsklasserne. Også fagligt nyder eleverne godt af modellen og klarer sig bedre eller som forventet for alderstrinnet.

Hvis man kun skal tage én ting med sig fra evalueringen af Nest i Aarhus, så er det, at der kan gøres noget for at styrke inklusionen. Det kræver blot, at man investerer de fornødne ressourcer.

De vigtigste resultater
I Nest-klasserne har eleverne med autisme oplevet så positiv en udvikling, at halvdelen af dem vurderes af både forældre og lærere til, at de ikke samlet set udviser problematiske symptomer associeret med autisme.
Trivselsmålingerne fra Nest-klasserne adskiller sig ikke fra dem i sammenligningsklasserne, og det samme gør sig gældende for elevernes fravær. Som en samlet enhed klarer eleverne i Nest-klasserne sig faktisk også bedre fagligt end normen for læsning og matematik i 1. klasse.

I Århus Lærerforening glæder vi os over, at den tidlige dom over Nest er så positiv, som den er. Ifølge formand Jesper Skorstengaard er det et klokkeklart eksempel på, at investeringer i inklusionen betaler sig.

”Inklusionen er noget af det, som ligger både lærere og forældre mest på sinde. Det er en stor og vigtig opgave i folkeskolen, at vi lykkes med at skabe de inkluderende læringsmiljøer, som børn har brug for. De tidlige resultater fra Nest-modellen viser, at det betaler sig hele vejen rundt, når der investeres i inklusionen,” fortæller han og håber, at de positive takter fra Nest vil smitte af på byrådets budgetforhandlinger og give folkeskolen og inklusionen den plads i regnearket, den fortjener.   

Emner

Målgruppe