Coronavirus: Lærer i en online-skole

Onlineundervisning
Trods bøvl med teknikken er lærer Ann-Helene Lauring Maack fortrøstningsfuld midt i coronakrisens omvæltning af undervisningen på skolerne. Chat, video og kreative løsninger er nu en del af undervisningen.

Den nye skolevirkelighed hjemme foran skærmene er nu dagligdag for elever og lærere. Selvom teknikken driller, arbejder lærer Ann-Helene Lauring Maack på højtryk for at få lagt alle instruktioner og beskrivelser af elevernes opgaver ind på diverse platforme. Dagen starter gerne i Google Hangouts, hvor hun kan tale med eleverne, og de har mulighed for at stille spørgsmål til opgaverne.

- Lige nu arbejder jeg på at få lagt alt det materiale ind, som jeg kan. Men jeg bruger også en del tid på at kommunikere med eleverne. Over Google Hangout svarer jeg på elevernes spørgsmål, holder videomøder og giver feedback til dem. Det sker dog med udfald, da teknikken er udfordret på grund af overbelastning, fortæller historielærer Ann-Helene Lauring Maack fra Lystrup Skole ved Aarhus.

Den daglige kontakt med eleverne fylder meget i den nye hverdag for Ann-Helene Lauring Mack. Hun bruger meget tid på, at eleverne stadig følger undervisningen. Men hun ser også gerne, at eleverne laver aktiviteter, der ikke nødvendigvis har noget med skolen at gøre. Det kan være alt fra at gå en tur til at bage boller eller reflektere over den særlige situation, de befinder sig i.

- Jeg forsøger at få noget, der minder om en hverdag og skolearbejdet til at hænge sammen for børnene. For læring er super vigtigt. Men det er også vigtigt, at de får noget andet og får en normalitet ind i deres hverdag. Undervisningen må gerne medvirke til, at eleverne forholder sig nysgerrigt til verden – især når den ser anderledes ud som nu, fortæller hun.

Undervisning og hverdag skal hænge sammen

I arbejdet med at tilrettelægge elevernes digitale undervisning er der mange overvejelser på spil. Der er stor forskel i elevernes faglige niveauer og i familiernes muligheder for at strukturere den nye hverdag omkring eleverne.

- Der er stor forskel på, hvor meget eleverne formår at svare til de opgaver, vi stiller. Derfor skal de tilbydes noget, som er malet med en bred pensel. Så må de tage fra, så godt de kan. Og når vi er tilbage, samler vi op på det tabte, siger Ann-Helene Lauring Maack, der ikke er nervøs for, om eleverne kan nå at indhente den tabte læring.

Ann-Helene Lauring Maack laver gerne undervisningsopgaverne, så der er taget højde for hver enkel elevs faglige niveau. Blandt andet skal eleverne lege samtidshistorikere, hvor de selv bestemmer, om de vil formidle via videodagbog eller en skrevet dagbog.

- Eleverne får det faglige med, som de gør. Resten samler vi op på efterfølgende. Det handler meget om at finde en balance i det, som eleverne kan levere og opnå fagligt, uden at de og familierne bliver stressede i den særlige situation, de befinder sig i, forklarer hun.

Ann-Helene Lauring Maack vil i den kommende tid naturligvis bruge mere tid på at tjekke besvarelser og give feedback på de opgaver, som eleverne når at løse. Fra skolens side forventes det, at lærerne gennemfører al den undervisning, der er mulig – eller i hvert fald stiller den til rådighed.

Den store mængde af digital undervisning har også ført til forvirring blandt eleverne. Men her oplever hun, at eleverne er meget hjælpsomme overfor hinanden.

- Eleverne hjælper hinanden enormt meget inde i de digitale fora. Hvis noget ikke virker, rådgiver elever i 5. klasse hinanden om eksempelvis valg af browser. De tager vare på hinanden, og det varmer et lærerhjerte enormt, siger Ann-Helene Lauring Maack og slutter:

- Vi asfalterer, mens vi kører, og alle ombord hjælper.

De sidste tre dage har budt på fuldt program for Ann-Helene Lauring Maack. Skolerne lægger meget materiale ud, fordi der er et stort fokus på, at eleverne skal lære noget, selvom skolen er lukket. Men for hende er det også vigtigt, at der tages hensyn til familierne, så de ikke føler sig yderligere pressede i den her helt særlige situation.

 89913657 879313412522613 5432506645819162624 N

Ann-Helene Lauring Maack underviser til daglig på Lystrup Skole 

 

Emner

Målgruppe