Hvad kan du finde via AMR-links

Her kan du se, hvad flere af linksne indeholder af oplysninger, som du kan bruge i dit AMR-arbejde.

Indeklimaportalen

Arbejdstilsynet har lavet en hjemmeside om indeklima, som bl.a. er målrettet undervisningsområdet, da det er velkendt at mange skoler har problemer med indeklimaet. På siderne om skoler finder du også generelle og konkrete råd om, hvordan sikkerhedsorganisationen kan forebygge og løse indeklimaproblemer.

Der er desuden forslag til, hvad den enkelte medarbejder selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.

Mange af problemerne kan ifølge AT løses ved simple tiltag, mens andre problemer kan tage længere tid at få løst og være forbundet med store udgifter.

 

Undervisningsmiljøkortet

Undervisningsmiljøkort er et interaktivt Danmarkskort der fungerer som en nem og brugervenlig platform for synliggørelse og vidensdeling i forhold til indsatser med undervisningsmiljøvurdering og antimobbestrategi. Det er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), og er et elektronisk indberetningssystem, som er baseret på institutionernes frivillige indberetninger af undervisningsmiljøvurderinger (UMV’er) og antimobbestrategier.

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø

På denne hjemmeside ligger der bl.a. et elektronisk værktøj, Termometeret, der er et spørgeskema til kortlægning af skolers og uddannelsesinstitutioners fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Værktøjet er gratis at anvende. Målgruppen for Termometeret er alle elever og studerende på landets skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Lov om elevers og studerends arbejdsmiljø

- Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hedder det i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, der trådte i kraft august 2001.

Men den lov rummer ikke mulighed for sanktioner, hvis der fx er skimmelsvampe eller uhumske toiletter på skolerne.

Derfor mener ÅLF, at skoleeleverne også skal omfattes af arbejdsmiljøloven på lige fod med de ansatte i den danske folkeskole. Det er de ikke i dag, fordi de 'teknisk set' ikke er på arbejde.

I dag kan skoleleverne dog i visse tilfælde få hjælp og beskyttelse af loven om arbejdsmiljø, hvis lærerne rammes på arbejdsmiljøet: Hvis der for eksempel er for varmt eller mangler tilstrækkelig udluftning i et klasselokale.