For tillidsrepræsentanter

Adresser TR Adresser TR

Her kan du finde samtlige tillidsrepræsentanter og -suppleanter og deres kontaktoplysninger

Beskrivelse af TR rollen Beskrivelse af TR rollen

Som TR er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål. Man arbejder således indenfor de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.

TR/TRS-møder TR/TRS-møder

Liste over mødedatoer for TR/TRS-møder samt den aktuelle mødeindkaldelse, når den foreligger. Mødedatoerne findes også i ÅLFs mødekalender via link th.

Regioner og regionsmøder Regioner og regionsmøder

Hvert andet af TR-møderne afholdes som regionalt møde i de 7 regionsgrupper. Her finder du liste over mødedatoer og regionsgrupper. Mødedatoerne findes også i ÅLFs mødekalender via link th.

Kurser m.v. for TR og TRS Kurser m.v. for TR og TRS

Hvert år afholder ÅLF sit eget kursus for TR og TRS på Skarrildhus. Her finder du regionsfordelingen og programmet, når det foreligger. Andre lokale TR og TRS-kurser vil også være annonceret her.

KS-Ø - Kurser for TR og styrelser KS-Ø - Kurser for TR og styrelser

Det forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KS-Ø) afholder fælles kurser i løbet af året. Her finder du programmer og tilmelding.

Lokale forhold for TR

Her er de lokale forhold for TR beskrevet, som ikke er omtalt i DLFs håndbog for TR.

Lokale forhold for TRS

Her kan du se hvilke arbejdsopgaver der indgår i TRS-arbejdet.

Faglig klub

Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.