Faglig klub

Den faglige klub består af alle dine kollegaer, der er medlem af Århus Lærerforening, og som ikke er ledere.

I den faglige klub kan drøftes alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub.

Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.

Faglig klub kan fastsætte en lokal forretningsorden, der skal godkendes af kredsen. Er der ikke en lokal forretningsorden gælder forretningsordenen for Århus Lærerforenings/kreds 133’s faglige klubber.

Møder i pædagogisk råd, personalemøder og lignende er en del af arbejdstiden, hvorimod den faglige klub typisk mødes i fritiden.

Udover møder i faglig klub, kan tillidsrepræsentanten også afholde medlemsmøder. På medlemsmøderne har ledelsen mulighed for at deltage.


Retningslinjer for fagpolitisk pulje

• Begynd det nye regnskab med at skrive på regnskabsarket (se link th.), hvad der var fra sidste år, og hvad I nu har fået fra ÅLF. 

• Sørg for at overdrage den fagpolitiske pulje med tilhørende foreløbigt regnskab til jeres efterfølger, hvis I går af.

• Udgiftsbilagene skal ikke indsendes til ÅLF, når regnskabet indsendes. Men to af jeres kolleger skal skrive under på (foruden jer selv), at bilagenes tilstedeværelse er konstateret. Bilagene gemmes, indtil regnskabet skal indsendes.