For tillidsrepræsentanter

KS-Ø - Kurser for TR og styrelser

Det forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KS-Ø) afholder fælles kurser i løbet af året.
Kursus

I foråret afholdes der hvert år kursus for tillidsrepræsentanter og kredstyrelserne. Forårets kursus i 2018 afholdes 11.-13. og 18.-20. april.

Derudover afholdes der også andre løbende kurser for både tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.

KS-Ø består af følgende kredse:

Kredsene mødes jævnligt til erfaringsudveksling og til fx kongresforberedelse.