Generalforsamlinger

GF 2014

14. marts 2014 på Radisson Blu Scandinavia Hotel.
GF 14 del af plakat

Arbejdsmiljø, folkeskolereform, inklusion, dannelsesmål og ÅLF’s strategi var temaerne for resolutioner og vedtagelser på en generalforsamling, som også omfattede valg til formand, næstformand og styrelse. Ikke mindre end 16 kandidater bød ind på posterne til styrelsen.

Læs resolutioner og vedtagelser på siderne t.v. og hent foreningens skriftlige beretning, formandens mundtlige beretning og det officielle beslutningsreferat via links t.h..

Oversigt over medlemmerne af styrelsen pr. 1. april finder du her.

 "Århus Lærerforening vil fortsat være en forening, som er kendt og anerkendt for at samarbejde og skabe resultater til gavn for alle medlemmer i foreningen." (Fra vedtagelse om strategi)