Generalforsamlinger GF 2014

Regnskab og budget

Kassererens kommentarer til regnskab for 2013 og budget for 2014.

Af Jørn Kokkendorff

Årets resultat for 2013 blev et overskud på 210.431 kr. Der var budgetteret med balance mellem indtægter og udgifter.

De samlede indtægter var 58.450 kr. større end budgetteret. Kontingentindtægterne var 72.940 kr. større end budgetteret.

Udgifterne var 151.985 kr. mindre end budgetteret. Udgifterne til TR/TRS-kurser var ca. 280.000 kr. større end budgetteret. På posterne medlemsaktiviteter og krisehjælp er der brugt ca. 239.000 mindre end budgetteret. På styrelsens frikøb og pension er der brugt ca. 107.000 kr. mindre end budgetteret Derudover er der mindre udsving på en række poster.

Overskuddet på 210.431 kr. overføres til Dispositionsfonden. Op til 100.000 kr. af overskuddet vil kunne bruges til ekstern undersøgelse af Århus Lærerforenings medlemskommunikation.

Solidaritetsfonden har i 2013 støttet Ahl Fonden, 8. martsinitiativet, Sommer skolen i Gellerup, Mødrehjælpen, Dansk Folkehjælp,  Ibis - Lærerens Dag og Fagligt Ansvar med tilsammen 31.000 kr.

Der fremlægges et forslag til budget, der vil give et underskud på 188.000 kr..

Budgetforslaget bygger på et uændret kontingent. Det månedlige centrale kontingent for fraktion 1 og 2 er frem til 2017 nedsat med 113 kr. og det månedlige lokale kontingent er i samme periode nedsat med 200 kr., som dækkes af Danmarks Lærerforening, som kompensation for at medlemmerne betaler 420 kr. om måneden i renter og afdrag på medlemslån/i konfliktkontingent.