Generalforsamlinger GF 2014

Resolution om folkeskolereformen

”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan”. Det er det første af reformens tre overordnede mål.

Reformen er samlet set ambitiøs, og det er nødvendigt at tænke skole på en ny måde. Århus Lærerforening deler ambitionen om udvikling af den danske folkeskole.

Skolerne er i fuld gang med at diskutere, hvordan reformen igangsættes fra august 2014. De mange nye tiltag kræver tid og plads til diskussion. - Et udviklingsarbejde som bliver en af skolernes udfordringer de kommende år.

Der skal være fokus på

  • at lærerne sikres den nødvendige forberedelse, selvom undervisningstiden øges.
  • at rammerne for undervisningen gør det muligt at gennemføre undervisning på et kvalificeret niveau, i en tid hvor flere elever inkluderes.
  • at lærerne reelt får efteruddannelse på linjefagsniveau i de fag, de underviser i.
  • at undervisningen ikke bliver indsnævret i retning af ”teaching to the test”.

Århus Lærerforening ser frem til fortsat at være en uundgåelig aktør i udviklingen af den aarhusianske folkeskole.