Generalforsamlinger GF 2014

Resolution om inklusion

Folkeskolereformen sætter nye dagsordener for inklusionsopgaven, da det øgede timeantal i folkeskolereformen kan presse de elever, der i forvejen er udfordrede.

”Den nye og anderledes skoledag” er ikke nødvendigvis en gave til de elever, der i særlig grad har brug for struktur og forudsigelighed.

Siden 2011 er der blevet færre lærere i klasser med flere elever. Desuden kan vi kon­statere, at der i dag er cirka 150 færre elever i specialklasser, end da ”Folkeskolens Fællesskaber” startede i 2011. Lærerne oplever, at flere elever kæmper en kamp for at være fysisk, socialt og fagligt inkluderede i de almene klasser.

Med Fællesskaber For Alle har Aarhus Kommune taget det første spæde skridt til at opkvalificere lærerne og andre faggrupper til at kunne løfte inklusionsopgaven. Dette projekt skal videreføres, og det skal udbygges med yderligere uddannelsestil­tag, der specialuddanner lærerne.

Hvis inklusionen skal lykkes, så er det nødvendigt, at der på den enkelte skole er

  • specialuddannede lærere
  • et tilstrækkeligt antal velforberedte tolærertimer
  • et ressourcestærkt AKT/inklusionsteam
  • et inddragende og målrettet forældresamarbejde
  • de nødvendige fysiske rammer