Generalforsamlinger GF 2014

Vedtagelse om dannelsesmål

Elevernes alsidige udvikling skal sikres.

Kvalitetsrapporterne, kvalitetssamtalerne og de lokale udviklingsplaner skal understøtte skolereformens mål. Derfor må vi som lærere insistere på, at de sigter mod et bredt dannelsesperspektiv, hvor eleverne i sidste ende uddannes til at tage ansvar for deres eget liv såvel som samfundet.

En ensidig fokusering på testresultater og kvantitative mål vil gøre, at den del af folkeskoleloven, som handler om elevernes alsidige udvikling, ikke kan opfyldes.

I skolereformen er det første mål, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Et mål Århus Lærerforening deler til fulde.

Skal dette lykkes, må det ske ud fra den betragtning, at læreren gennem sin undervisning udvikler både elevernes menneskelige, sociale og faglige kompetencer. Altså er det via lærerens professionelle dømmekraft, at den kvalitative undervisning iværksættes.

Århus Lærerforening skal arbejde for, at kvalitetsrapporterne, kvalitetssamtalerne og de lokale udviklingsplaner fortsat har et reelt helhedsorienteret syn på eleverne.