Generalforsamlinger GF 2014

Vedtagelse om strategi

Århus Lærerforening er en seriøs, troværdig og resultatsøgende fag­forening.

Århus Lærerforening vil fortsat være en forening, som er kendt og anerkendt for at samarbejde og skabe resultater til gavn for alle medlemmer i foreningen.

Århus Lærerforening skal være aktivt opsøgende, søge indflydelse og konstant stille sin viden til rådighed overfor dem, der træffer beslutninger om folkeskolens fremtid.

Foreningen skal være åbent overfor nye samarbejdsrelationer og afsøge nye veje i forhold til at fremme Århus Lærerforenings interesser blandt andet i relation til kommende lovgivning og regulering.