Generalforsamlinger

GF 2015

20. marts 2015 på Hotel Scandic Aarhus City
Visuelt referat GF15

Århus Lærerforenings generalforsamling 20. marts 2015 på Hotel Scandic Aarhus City mundede ud i vedtagelser om psykisk arbejdsmiljø, arbejdstid og folkeskolens formål. Vedtagelserne sætter retning for styrelsen arbejde 2015.

Generalforsamlingen vedtog endvidere en resolution, der udtrykker støtte til medlemmerne af Flyvebranchens PersonaleUnion, som på daværende tidspunkt stod overfor en kommende arbejdskamp.

Debatten på generalforsamlingen tog blandt andet udgangspunkt i tre temartikler i et særnummer af SKOLEN. Du finder bladet via link til højre.

Du finder vedtagelser og resolution i beslutningsreferatet via link til højre.

Vores fællesskab er stærkt. Vi har kunnet stå sammen, når alle kræfter udefra har forsøgt at splitte os. Når vi var uenige om vejen, løsningerne, rammen — ja så har vi fortsat stået som et fællesskab. Fordi det der binder os sammen er stærkere end det, der skiller os ad.”
(
Fra formand Jesper Skorstengaards mundtlige beretning.)

 


Endelig dagsorden (iflg. vedtægternes §9):

1. Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent.
2c. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning og debat.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Vedtægtsændringer.
7. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
8. Budget og fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.

 

GF særnummer af SKOLEN 2015

Her kan du bl.a. læse de 3 temaartikler, som debatten på generalforsamlingen
tog udgangspunkt i:

GF særnummer af SKOLEN 2015