Generalforsamlinger

GF 2016

(På smartphone finder du valgoplæg og undersider via dropdownmenuen - diverse links ved at scrolle ned). Generalforsamling med valg til styrelsen fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på Comwell Aarhus. Medlemskontrollen åbner kl. 16.00. Den efterfølgende fest afholdes på Centralværkstedet.
GF16

Du finder navnene på kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer og suppleanter, som er villige til at modtage genvalg samt antallet af kredsens kongresdelegerede via link til højre på siden. Er du på via smartphone forefindes links i bunden af siden. 

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133 

Generalforsamlingen afholdes fredag den 11. marts 2016 klokken 16.30 - cirka 20.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. 

FORELØBIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1.  Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab for Århus Lærerforening.

3a. Regnskab for Særlig Fond.

4.  Indkomne forslag.

5.  Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.

6.  Budget og fastsættelse af kontingent.

7.  Valg jævnfør vedtægternes § 12.

8.  Valg jævnfør vedtægternes § 13.

9.  Eventuelt.

Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladserne senest 8 dage før afholdelse af ge­neralforsamlingen.

Der skal vælges revisor og revisorsuppleant.

Eventuelle forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden i hænde senest fredag den 26. februar 2016 klokken 10.00.