Generalforsamlinger GF 2016

Arne Krogsgaard - Valgoplæg

Det skal give mening!
Arne Krogsgaard
Arne Krogsgaard, Åby Skole

Jeg synes, det har været et par hektiske år for lærerne i Aarhus. Vi er i gang med år 2 med skolereformen, hvis uhensigtsmæssigheder er tydelige. I øjeblikket er der mange skoler, der er i gang med at udnytte mulighederne for at gøre skoledagen kortere for eleverne ved at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer.  Det giver mening!

I Aarhus har lærerforeningen et frugtbart samarbejde med skolelederforeningen og Børn og Unge. Der er stadig udfordringer med hensyn til arbejdstid, arbejdsmiljø og videreuddannelse, men vi er med, når der bliver stillet skarpt på udfordringerne, uanset om det er arbejdstidsaftalen, blodrøde APV’er eller pressede KOPRA-deltagere. Det giver mening!

Krystalkuglen varsler udfordringer. Økonomien truer og arbejdstiden presser, men vi skal insistere på, at APV’erne grønnes. Lærerne er den faggruppe i Børn og Unge, hvis arbejdsmiljø er mest truet. For mit vedkommende handler en forbedring af arbejdsmiljøet bl.a. om, at jeg vil have min fleksibilitet tilbage. Jeg vil arbejde for, at vi tilbageerobrer vores professionalitet som undervisere, så det igen er lærerne i Aarhus, der træffer beslutninger og giver vores arbejde mening.

En stemme på Arne giver mening.