Generalforsamlinger GF 2016

Charlotte Ipsen - Valgoplæg

Der er masser at tage fat på!
Charlotte Ipsen
Charlotte Ipsen, Elsted Skole

Mange kolleger har et alt for højt arbejdstempo præget af manglende tid til komplicerede opgaver: Inklusionselever optager meget af den enkelte lærers opmærksomhed både i og uden for undervisningen. Der stilles forventninger om høj elevtrivsel og forældretilfredshed. Og kravene om målstyring, fokus på elevfremskridt, bevægelse og variation efterlader mange kolleger med dårlig samvittighed og en følelse af utilstrækkelighed. Der er brug for tydelig ledelsesmæssig prioritering og øget fokus på de strukturelle arbejdsbetingelser, så vi kan lykkes med opgaverne. Fx gør de mange skift i løbet af en dag mellem undervisning, konflikthåndtering og nærvær over for børn og kolleger det vanskeligt at forberede sig effektivt i løbet af en arbejdsdag. Det kræver tid at omstille sig til fordybelse! Presset på lærerne øger behovet for dygtig ledelse, som forstår og har solid erfaring med lærerarbejdet og de belastninger, lærerne udsættes for.

Vi skal også diskutere de elevmålinger og ranglister, der dominerer skoledebatten. Når alt omsættes til talmæssige værdier, sker der en kraftig reduktion, hvor statistikken får overtaget, fordi, det bliver dér, argumentationen flyttes hen. Derfor forestår en vigtig opgave med at italesætte de afgørende forhold for værdi og kvalitet i vores arbejde som lærere, og de parametre, vi bliver målt på.