Generalforsamlinger GF 2016

Dorthe Ryom Fisker - Valgoplæg

Vi lever under samme himmel men ser ikke samme horisont.
Dorthe Ryom Fisker
Dorthe Ryom Fisker, næstformand i ÅLF

Læreres hverdag er ikke sort/hvid, undervisning kan ikke reduceres til et enten eller, og løsningen på udfordringerne vil aldrig være ens for alle.

Lærere har alle dage været forskellige. Men forskelligheden i arbejdsvilkår, opgaver og tilgange til undervisningen er måske mere udtalt end nogensinde.

Mange lærere oplever fx målstyret undervisning og digitalisering som en indskrænkning af metodefrihed og autonomi. For andre er det reelle værktøjer og muligheden for at kunne planlægge ubureaukratisk og effektivt.

Forskellighederne bliver helt åbenlyse i forbindelse med KOPRA. Her svinger deltagernes erfaringer med KOPRA fra efteruddannelse af høj kvalitet til et forstyrrende element i opgaveløsningen.

Fælles for os alle er dog ønsket om at kunne lykkes med opgaven, at låse klasseværelsesdøren efter endt undervisning med oplevelsen af, at der skete noget, at man gjorde en forskel for sine elever.

For mig betyder det, at lærerne skal have reelle muligheder for at kunne lykkes med opgaven, og det vil fortsat være udgangspunktet for mit arbejde som næstformand i Århus Lærerforening.

Derfor vil jeg arbejde for, at politikere, forvaltning og ikke mindst skolens ledelser påtager sig ansvaret for prioritering af skolens opgaver - selvfølgelig i samarbejde med lærerne og Århus Lærerforening. Det er bydende nødvendigt at se på hvilke opgaver, der kan løses inden for rammen, at turde udfordre skolens organisering og pege på de opgaver, der må vige.

Vi ser ikke den samme horisont, og spørgsmålet er, om det er muligt. Mit svar vil være ’nej’, men horisonten skal fremstå klart og tydelig for alle - uanset forskelligheder.