Generalforsamlinger GF 2016

Erik Cloyd Ebsen - Valgoplæg

Sammenhængskraft!
Erik Cloyd Ebsen
Erik Cloyd Ebsen, PPR

Jeg har valgt at genopstille til Styrelsen i ÅLF, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at sætte den fagpolitiske dagsorden for alle medlemmerne i ÅLF.

Velvidende at vi skal udvikle Aarhusaftalen, så den passer bedst muligt på lærerne i den aarhusianske folkeskole, er der en række udfordringer, der vil presse aftalen og arbejdsvilkårene i de kommende år.

En af de største udfordringer bliver inklusionsdagsordenen, der stadig er så vagt formuleret, at opgaven er diffus og upræcis. Det er nu dokumenteret, at lærerne ikke har fået den fornødne efteruddannelse, og midlerne er ikke fulgt med ud i klasselokalerne. Nu bliver udfordringen, at få iværksat relevante tiltag, der både kan udvikle almenundervisningen i skolen og samtidigt udvikle specialundervisningen.

At aftalestof om fx arbejdstid lægges ud lokalt til kredsene stiller større krav til sammenhængskraften i lærerforeningen. Behovet for et tæt parløb mellem det lokale og centrale skærpes – det gælder også de sammenhænge, der involverer de forskellige mindre medlemsgrupper. Jeg er, som talehørekonsulent, selv en del af de mindre medlemsgrupper, og har derfor opmærksomhed på disse gruppers specifikke problemstillinger.

Som nyvalgt hovedstyrelsesmedlem i DLF er ÅLF en del af mit bagland. Derfor vil jeg arbejde på at være et helt naturligt forbindelsesled mellem ÅLF og DLF.