Generalforsamlinger GF 2016

Jens Bech Pedersen - Valgoplæg

Det er tid at kaste anker!
Jens Bech Pedersen
Jens Bech Pedersen, N.J. Fjordsgades Skole

Mit navn er Jens Bech Pedersen. Jeg er lærer og tillidsrepræsentant på N.J. Fjordsgades Skole og underviser i musik, idræt og dansk i indskolingen. Er 39 år, og sammen med Ditte har jeg Juni Edith (tre år) og Frode (fire måneder).

I den tid jeg har været lærer, er der sat rigtig mange skibe i søen. Vi har ofte hørt udtrykket ’Vi bygger, mens vi sejler’. En del af tiden har det også sejlet, mens vi har bygget. Et af de store skibsvrag, der er sat i søen, er skolereformen – forsøgt trukket af en slæbebåd ved navn lov 409.

Tiden er inde til at kaste anker og få forankring frem for forandring, derfor synes jeg, det kunne være spændende at arbejde i kredsstyrelsen, hvor jeg vil sætte politisk fokus på:

 

 

 

  1. Muligheden for at skolerne selv kan disponere over den tid, der bruges til understøttende undervisning. Det skal være muligt ud fra en lokal vurdering at prioritere to-lærertimer, forældresamarbejde, elevsamtaler, kollegial sparring, vejledning etc.
  2. Et mere rummeligt og fleksibelt arbejdsliv for lærere. Jeg forslår en delvist arbejdsgiverbetalt ordning, hvor eksempelvis småbørnsfamilier og seniorer kan gå ned i tid.
  3. Hurtigere afklaring omkring støtte og muligheder for elever med særlige behov.