Generalforsamlinger GF 2016

Jesper Hejndorf - Valgoplæg

Balance mellem krav og mængden af arbejdsopgaver er afgørende.
 

Jesper Hejndorf
Jesper Hejndorf, Katrinebjergskolen

Et sundt arbejdsliv udspringer i høj grad af balancen mellem de arbejdsmæssige forventninger og krav og mængden af de arbejdsopgaver, som man bydes indenfor rammen. I folkeskolen er denne balance afgørende for, om vi lykkes med god undervisning.

Mange lærere er desværre stærkt udfordret på mængden af arbejdsopgaver med høje krav. Et højt antal undervisningstimer med et minimum af forberedelse, inklusion af elever med særlige behov, og en vifte af mange andre opgaver præger betingelserne i vores skolehverdag. Det medfører, at mange presses ud over rammen og bliver nødt til ’at bære timer med på arbejde’ for at få enderne til at nå sammen. Sådan skal det ikke være!

Endnu en periode i Århus Lærerforenings styrelse bliver for mig med et hovedfokus på at skabe bedre rammer for vores professionelle hverdag, som både skærmer mod det grænseløse arbejde og giver mulighed for at være lærer, der brænder for at undervise.

I 2008 bliver jeg valgt for første gang til ÅLF’s styrelse og i 2014 også som kasserer. Mit virke som lærer er nu på sit 22. år på Katrinebjergskolen, hvor jeg, siden 2001, med en ’pause’ på fire år, er tillidsrepræsentant.