Generalforsamlinger GF 2016

Jesper Skorstengaard - Valgoplæg

Respekt for den professionelle lærer.
Jesper Skorstengaard
Jesper Skorstengaard, formand i ÅLF

To et halvt år på posten som formand. Lysten til fortsat at arbejde for alle medlemmer af Århus Lærerforening er uformindsket. Det samme er viljen til at fastholde og bevise, at Århus Lærerforening gør en forskel for de aarhusianske lærere.

De seneste år har budt på store prøvelser for såvel medlemmer som tillidsvalgte og ansatte. Så store prøvelser gør, at vi som forening i dag fremstår som en styrket enhed, men det er ikke uden sår, som kun tiden kan læge. Jeg er dog af den overbevisning, at der forude venter os bedre tider. Dem skal vi gribe i et stærkt fællesskab.

Jeg ønsker fortsat at stå på mål for styrelsen og foreningens ansatte, der dagligt skaber resultater til gavn for fællesskabet og det enkelte medlem. Medlemmerne af Århus Lærerforening skal være omfattet af et arbejdsgrundlag, der respekterer den professionelle og selvstændige tilgang til lærerfaget.

Der bliver lyttet til os, fordi vi er vedholdende og saglige i vores argumentation. Og fordi vi har været med til at skabe et klima omkring lærerne, forvaltning og politikere, der hviler på et tillidsfuldt samarbejde.

Derfor vil jeg gerne fortsætte endnu en valgperiode som formand og være med til stadig at argumentere og kæmpe for, at der skabes sammenhæng mellem de krav og opgaver, lærerne stilles og de muligheder, de har for at løse dem.

Lærerjobbet drives af motivationen til at gøre en forskel for eleverne. Den motivation skal have bedre betingelser for at blomstre, så vi for alvor kan begynde at tale om arbejdsglæde.

Jeg håber, at generalforsamlingen den 11. marts vil give mig mandatet til at fortsætte to år mere som formand for Århus Lærerforening.