Generalforsamlinger GF 2016

Katrine Vinther Nielsen - Valgoplæg

Kampen om tiden.
Katrine Vinther Nielsen
Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole

En hektisk arbejdsdag er slut. Jeg drikker kaffe med en kollega, som har meldt klassen til en konkurrence. Hun konstaterer stille, at selvom hun har prøvet det før, slår forberedelsestiden slet ikke til, særligt grundet de mange samarbejds-, klasselærer- og inklusionsopgaver.

Kommer jeg i styrelsen, vil jeg fortsat arbejde for at:

★ Ingen efterlades med følelsen af utilstrækkelighed, der skal tages ansvar, så lærerne kan levere kvalitet.

★ ÅLF giver løsningsforslag til, hvordan der skabes balance mellem krav og ressourcer - alternativt bliver prosaen i Aarhusaftalen ligegyldig.

★ ÅLF styrker fællesskabet, så vi sammen kan skabe mærkbare resultater: forbedringer af arbejdsmiljøet, gode arbejdsvilkår og fleksible rammer for lærernes arbejde.

★ ÅLF aldrig forsvarer besparelser - altid modarbejder enhver afprofessionalisering og forringelse af vores fælles skole.

I fagforeningen skal vi sammen gå til ledelsen og politikerne: Vi skal stille spørgsmålet: - Hvor meget kan vi undervise og stadig fastholde kvaliteten? ÅLF skal turde give svaret ved at fokusere på alle de altafgørende opgaver, som lærerne løser og ved at tydeliggøre vores visioner for skolen. Vi kan øge lærernes trivsel ved at sikre, at lærere kan lykkes med opgaven. Det kræver tid til forberedelse, samarbejde, efteruddannelse og indflydelse.