Generalforsamlinger GF 2016

Lars Spanggaard Jensen - Valgoplæg

Respekt for kerneydelsen.
Lars Spanggaard Jensen
Lars Spanggaard Jensen, Sabro-Korsvejsskolen

Jeg var ny TR på Sabro-Korsvejskolen, der blev kastet ud i kaos og KL-retorik sidste skoleår, og en ledelse, der ikke lyttede. Jeg besidder en vis stædighed, og en sikkert irriterende evne til at stille trælse spørgsmål, såsom: - Hvordan hjælper det kvaliteten af kerneydelsen?

Det er min påstand, at selv den mest erfarne lærer kun kan levere et minimum af kvalitet med 28 lektioner om ugen. Vi skal være stolte af vores profession, og kæmpe for, at vi dagligt kan levere kvalitet. Og den kamp skal kæmpes i skolebestyrelserne, MED-systemet, ÅLF, alle steder.

Gennem vidensdeling og en mere lyttende ledelse er vilkårene blevet bedre på vores skole. Og lyttende og nærværende ledelse er afgørende for arbejdsmiljøet på skolerne. MEN for mange lærere og børnehaveklasseledere er stadig tvunget til at arbejde gratis, hvis de personligt vil stå inde for kvaliteten af deres arbejde. Sådan er det på min skole, og sådan er det mange steder. Og disse dårlige vilkår gør mig indædt. Og jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere fælles vilkår, så vi ikke får A og B skoler. Jeg ser frem til at stille de irriterende spørgsmål i styrelsen.